دادگاه های کیفری تهران

در زیر فهرست کاملی از دادگاه های کیفری تهران برای اطلاع از آدرس و شماره تلفن هر یک از آنها ارائه شده است.

مجتمع قضایی بعثت

نشانی: ضلع شمالی ترمینال جنوب تلفن: ۵- ۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۵۵۳۲۵۱۸۵ و ۵۵۳۲۴۰۴۰ مناطق شهرداری : ۱۶ و ۹

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی: یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالیتلفن: ۷۲ – ۶۶۲۲۴۴۶۸ و ۶۶۲۲۴۴۶۷ مناطق شهرداری: ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸

مجتمع قضایی قدس

نشانی: بلوار سیمون بولیوار ، بلوار انصار المهدی ، روبروی دانشگاه سما تلفن: — نمابر: ۴۴۳۷۰۲۸۲ مناطق شهرداری: ۲ – ۵ – ۹ – ۱۰ – ۲۱ – ۲۲

مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره)

نشانی: اتوبان آهنگ ، بلوار ابوذر ، بین پل چهارم و پنجم تلفن: ۳۳۸۰۰۸۳۶- ۳۳۸۰۱۵۲۷ – ۳۳۸۰۰۰۳۰ – ۳۳۸۰۰۸۱۱ مناطق شهرداری: ۱۵ – ۱۴

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک ۷۳
تلفن: ۵ الی ۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۶ – ۲۲۷۲۷۴۶۲ – ۲۲۷۲۵۰۱۹
مناطق شهرداری: ۱

مجتمع قضایی ولیعصر (عج)

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر ، ساختمان روزنامه رسمی کشور تلفن: ۴ الی ۵۵۶۰۲۰۵۱ – ۵۵۶۰۴۰۹۵- ۵۵۶۳۸۶۱۴ مناطق شهرداری: ۱۲ -۱۱

مجتمع قضایی شهید قدوسی

نشانی: خیابان مفتح ، خیابان شهید شیرودی

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی: حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین

تلفن: ۷۷۳۱۱۲۴۵- ۷۷۳۱۱۲۴۷مناطق شهرداری: ۱۳

۴.۸/۵ - (۳۱ امتیاز)