انحصار وراثت چیست؟ + نمونه دادخواست انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟

به تقسیم اموال به جا مانده از متوفی بین وراث قانونی ایشان بر اساس طبقات ارث، انحصار وراثت گفته می‌شود. برای انجام تقسیم ارث باید مراحلی طی شود تا گواهی انحصاروراثت دریافت شود. در ادامه مقاله درباره مراحل، انواع آن، طبقات وراث و نمونه دادخواست انحصار وراثت توضیح می‌دهیم.

انواع انحصاروراثت

انحصاروراثت به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. زمانی که اموال به جا مانده از متوفی کمتر از 50 میلیون تومان باشد انحصاروراثت محدود و زمانی که ماترک متوفی بیشتر از 50 میلیون تومان باشد، انحصاروراثت نامحدود انجام می‌شود. انحصاروراثت محدود و نامحدود از نظر مراحل اداری و مدارک مورد نیاز مشابه می‌باشند. فقط انحصاروراثت نامحدود یک مرحله اضافی چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای اطمینان از عدم حضور ورثه دیگر دارد. گواهی انحصاروراثت محدود توسط وکلای متخصص انجام این کار 20 روز و نامحدود 50 روز زمان می‌برد.

در صورتی که میخواهید بدانید انحصار وراثت محدود و نامحدود چه تفاوتی دارند، می توانید مقاله تفاوت انحصار وراثت محدود و ناحدود را مطالعه کنید.

مراحل انحصار وراثت

انحصار وراثت توسط وکیل، وراث قانونی متوفی و افراد ذینفع انجام می‌شود. هر کدام از این افراد قصد انجام انحصاروراثت را داشته باشند باید این مراحل را انجام دهند. همچنین در این باره به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله آیا انحصار وراثت اجباری است را مطالعه نمایید.

دریافت گواهی فوت

بعد از فوت متوفی باید وراث ایشان به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند و گواهی فوت را دریافت کنند. حتی افرادی که خارج از کشور هستند باید گواهی فوت را به رویت سفارت برسانند و آن را ترجمه و به وزارت امورخارجه ایران ارسال کنند. بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت احوال: “وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود. اعضای خانواده، افراد فامیل که در زمان فوت حضور داشتند، مالک ملکی که متوفی در آن فوت کرده، کارکنان قبرستان، ماموران انتظامی و امداد می‌توانند این گواهی را دریافت کنند.

مراجعه به شورای حل اختلاف

در این مرحله باید وکیل، وراث یا افراد ذینفع به همراه گواهی فوت و مدارک شناسایی تمام وراث به شورای حل اختلاف شهری که محل آخرین سکونت متوفی بوده، مراجعه کنند. طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده. اگر اخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

انواع انحصار وراثت

استشهادیه انحصاروراثت

برای دریافت استشهادیه انحصار وراثت باید همه وراث یا وکیل قانونی ایشان به همراه سه نفر از افرادی که همه وراث را می‌شناسند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند. این افراد باید گواهی دهند که متوفی ورثه‌ای غیر از افرادی که در استشهادیه قید شده ندارد. فرم استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت به شرح زیر است: به گواهی می‌طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان ………….در تاریخ ……….. در شهر …………… آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است و هنگام فوت: تعداد  …………………….. پسر داشته/نداشته به نام…………………………………………. تعداد  ………………………. دختر داشته / نداشته به نام ………………………………………. تعداد ……………………همسر دائمی داشته / نداشته به نام………………………………….. تعداد ………………………. مادر داشته / نداشته به نام………………………………………… تعداد ………………………. پدر داشته / نداشته به نام …………………………………………. و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی ……………..بوده و دارائی او کمتر / بیشتر از مبلغ …………… بوده است تا اطلاعات خود را در برگ بنویسد. گواه اول/ دوم/ سوم: اینجانب نام…………….. نام خانوادگی …………………. شغل………………  سن ………………….شماره شناسنامه…………………صادره از ……………. فرزند………….  که با خانواده  (نام متوفی) ……………………. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی یا در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنیم که جز به راستی چیزی ننویسیم و یا علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم. صحت امضای ……………. که با علامت………….. مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره………………

مشخص کردن مالیات بر ارث

یکی از مدارکی که برای دریافت گواهی انحصاروراثت نیاز است مشخص کردن مالیات اموال به جا مانده از متوفی است. برای این کار باید وراث یا وکیل قانونی ایشان به اداره مالیات مراجعه کند و بر اساس اموال متوفی مالیات بر ارث را مشخص کند. اموالی مانند وجوه بازنشستگی، پس انداز و مزایای خدمت سربازی، وسایل خانه متوفی معاف از مالیات و اموالی مانند ملک و املاک، وسایل نقلیه، سپرده‌های بانکی و … دارای مالیات هستند. مالیات بر ارث بسته به نوع اموال و طبقات ارث متفاوت است. مالیات طبقه دوم و سوم از طبقه اول بیشتر است.

مراجعه به شورای حل اختلاف

بعد از مشخص کردن مالیات باید وراث یا وکیل قانونی ایشان به همراه مدارک به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواست گواهی انحصاروراثت را تنظیم و ثبت کنند. برای مراجعه مجدد به شورای حل اختلاف مدارک زیر مورد نیاز است:

 • شناسنامه همه وراث
 • کارت ملی همه وراث
 • گواهی فوت
 • اشتسهادیه انحصار وراثت
 • وصیت نامه
 • رسید مالیاتی از اداره مالیات
 • عقدنامه یا سند طلاق (در صورت تاهل متوفی)

عدم حضور ورثه‌ی دیگر

برای انحصاروراثت نامحدود به دستور دادگاه یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌شود و مشخصات متوفی در آن قید می‌شود. این آگهی تا یک ماه اعتبار دارد اگر در این زمان فردی ادعا کرد از وراث متوفی است پروسه انحصار وراثت تغییر می‌کند. اگر به دادگاه اثبات شود ادعای ایشان درست بوده جز وراث حساب می‌شود در غیر این صورت گواهی صادر می‌شود. اگر متوفی در روستا زندگی می‌کردند به جای چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یک آگهی در دیدرس همه اهالی روستا قرار می‌گیرد تا در صورت حضور ورثه دیگر اطلاع رسانی شود. نمونه آگهی به صورت زیر است: آقا/خانم ………. دارای شناسنامه شماره …….  به شرح دادخواست به کلاسه ………. از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ……….. به شناسنامه شماره ………. در تاریخ ………در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به: آقای………..نام پدر………تاریخ تولد……… شماره شناسنامه………. شماره ملی…….. برادر متوفیه آقای……….نام پدر……….تاریخ تولد………..شماره شناسنامه……….شماره ملی………برادر متوفیه آقای………نام پدر……….. تاریخ تولد……….شماره شناسنامه……….شماره ملی……….خواهر متوفیه و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

طبقات وراث

بر اساس قانون ورثه به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

 • طبقه اول وراث شامل پدر، مادر، فرزند و نوه متوفی می‌شود.
 • طبقه دوم را پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آنها را تشکیل می‌دهد.
 • در طبقه سوم خاله، عمو، عمه، دایی و فرزندان آنها حضور دارند.

در صورت حضور هر فردی  از طبقه اول طبقه دوم و سوم ارث نمی‌برند.

انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان در هر کشوری که حضور داشته باشند برای احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) باید مطایق قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش روند. برای انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور، افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کنند اگر به عنوان ورثه هستند باید از طریق سامانه ثنا یا سامانه میخک به یک وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور  وکالت دهند تا به جای ایشان در مراحل دریافت گواهی حضور پیدا کنند. برای استفاده از سامانه میخک باید ابتدا در این سامانه ثبت نام و مشخصات وکیل و نوع وکالت‌نامه را وارد کنند. بعد از دریافت کد رهگیری باید یک وقت احراز هویت به صورت حضوری یا اسکایپی (بسته به قانون کشوری که در آن زندگی می‌کنند) رزرو کنند. بعد از انجام احراز هویت و تائید مدارک وکیل مورد نظر می‌تواند از وزارت امور خارجه وکالت‌نامه را دریافت و  گواهی را دریافت کند. برای استفاده از سامانه ثنا هم باید در این سامانه ثبت نام، احراز هویت آنلاین را انجام  و امضای خود را درج کنند. بعد از انجام این مراحل می‌توانند یک قرارداد الکترونیک با وکیل خود امضا کنند تا وکیل به جای ایشان در مراحل حضور و ثبت دادخواست را انجام دهد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی انحصار وراثت

 • کارت ملی و شناسنامه همه وراث
 • عقدنامه یا سند طلاق
 • اسشتهادیه انحصاروراثت
 • گواهی فوت
 • رسید مالیات
مدارک انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

با توجه به پیچیدگی‌هایی که پرونده انحصار دارد بهتر است این کار را به یک وکیل انحصار وراثت بسپارید. اگر وراث قصد انجام انحصاروراثت متوفی را داشته باشند بین 3 تا 9 ماه زمان می‌برد تا گواهی محدود یا نامحدود را دریافت کنند. در صورتی که وکیل متخصص انحصاروراثت این‌کار را انجام دهد بین 20 تا 50 روز زمان می‌برد تا گواهی دریافت شود. وکیل می‌تواند از صفر تا صد دریافت گواهی را به جای وراث انجام دهد بدون این‌که نیاز به حضور وراث در هیچ کدام از جلسات شورا و دادگاه باشد. وکیل می‌تواند در صورت عدم همکاری وراث نیز شما را راهنمایی کند.

موانع ارث

هیچ فردی نمی‌تواند بدون دلیل یکی از وراث خود را از ارث محروم کند. در ادامه به مواردی که مانع ارث بردن افراد می‌شود اشاره کردیم.

قتل: بر اساس ماده 880 قانون مدنی

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. ماده ۸۸۱ قانون مدنی در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود

کفر: ماده 881 مکرر قانون مدنی

کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

لعان: ماده 882 قانون مدنی

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

زنا: ماده 884 قانون مدنی

ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

انحصار وراثت افراد محجور

محجوریت به سه نوع مختلف تقسیم می‌شود. افراد دیوانه یا مجنون، افراد صغیر و افراد غیر رشید سه طبقه محجور هستند. افراد دیوانه و غیر رشید برای امور مالی خود که انحصار وراثت هم شامل آن می‌شود نیاز به قیم دارند و خودشان اختیار انجام کاری را ندارند. افراد غیر مسلمان، افرادی که خودشان تحت قیومیت شخص دیگر باشند، افرادی که به دلیل خیانت در امانت، سرقت، ورشکستگی، کلاهبرداری و اختلاس محکوم باشند و افرادی که فساد اخلاقی آنها ثابت شده باشد، نمی‌توانند قیم باشند. افراد صغیر از زمانی که به سن قانونی برسند اختیار اموال خود را دارند و می‌توانند برای آن تصمیم بگیرند.

وصیت نامه

وصیت‌نامه سندی است که افراد قبل از فوت آن را تنظیم می‌کنند تا تکلیف یک‌سری اموال یا امور را بعد از فوت خود مشخص کنند. وصیت نامه باید در دفتر ثبت اسناد رسمی به صورت قانونی تنظیم و ثبت شود. وصیت‌نامه‌ای که به صورت شفاهی یا دست نوشته باشد، اعتباری ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. هر شخص فقط می‌تواند تا یک سوم اموال خود را وصیت کند و اگر همه یا بیشتر از یک سوم را وصیت کند قابل استناد نیست. همچنین فرد نمی‌تواند در وصیت‌نامه خود شخصی را از ارث محروم کند. در صورتی که متوفی قبل از فوت وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده باشد برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به آن استناد شود و بر اساس وصیت متوفی باید اموال تقسیم شود.

افراد ذینفع در انحصار وراثت

غیر از وراث سببی یا نسبی افراد دیگری نیز می‌توانند برای دریافت گواهی اقدام کنند که به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:

 • فرد طلبکار با اثبات طلب خود می‌تواند برای دریافت گواهی اقدام کند.
 • فرد وصی که به واسطه وصیت‌نامه متوفی اختیار قسمتی از اموال ایشان را دارد.
 • فرد موصی له که با توجه به وصیت‌نامه متوفی باید یک‌سری امور را بعد فوت ایشان انجام دهد.
 • شخصی که در صورت اثبات وارث بودن شخص دیگر سود می‌برد.

نمونه دادخواست انحصار وراثت

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: شادروان …………… (مورث اینجانب/ مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده‌اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده‌اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …………… متولد ………… ( فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد ..………  (فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …….……… متولد …………… (همسر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……….…… متولد…….……… (مادر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد …….…… (پدر  متوفی)

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از/ بیش از پانصد میلیون ریال می‌باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

عدم همکاری وراث برای انحصار وراثت

یکی از مشکلاتی که در پرونده‌های انحصاروراثت وجود دارد عدم همکاری وراث است. ممکن است وراث در جلسات دادگاه یا دفتر ثبت اسناد رسمی شرکت نکنند. یا مدارک خود را برای تکمیل پرونده به نماینده یا وکیل وراث تحویل نمی‌‌دهند. بهتر است بدانید برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیاز به همکاری همه وراث ندارید و به کمک وکیل می‌توانید امور را پیش ببرید.

سوالات متداول

 • حضور همه وراث برای انحصار وراثت الزامی است؟

خیر؛ هر یک از وراث می‌توانند به تنهایی برای انحصار وراثت اقدام کنند.

 • انحصار وراثت ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند چگونه است؟

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با استفاده از سامانه میخک یا از طریق سامانه ثنا به موکلین دادنیک وکالت دهند. موسسه حقوقی دادنیک تمام مراحل تقسیم ارث را بدون نیاز به حضور هیچ یک از ورثا انجام می‌دهد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (5 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

شرایط ارث بردن از قیم
ارث بردن از قیم
طبقات ارث
طبقات ارث
سهم الارث
سهم الارث چگونه محاسبه می شود؟
ارث عروس از پدر شوهر
ارث عروس از پدر شوهر

68 پاسخ

 1. وقتی فقط تا یک سوم میشه وصیت کرد مازادش شامل انحصار وراثت میشه؟ چطور تقسیم میشه بعد

 2. انحصار وراثت خیلی کار پیچیده ایه؟
  ما به یک وکیل توی محدوده پونک بود دفترش مراجعه کردیم برای انحصار یه زمین زراعی مبلغی که تعیین کرد خیل بالا بود حدود یک سوم زمین میشد….

 3. سلام
  برای انحصار وراثت از خارج از کشور باید به وکیل وکالت بدم؟

 4. با سلام
  خلیلی هستم از کانادا. من هیچ کس رو نمیشناسم توی ایران که برای انحصار وراثتم از عموم وکالت بدم میتونید شما از طریق وکیل اینکارو انجام بدید؟ یک زمین و باغ هست در اطراف تهران موقعیت دقیق رو نمیدونم.

  1. درود
   برای اطلاعات کامل با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 5. سلام
  موسسه شما برای انحصار وراثت از شهرستان هم کاری انجام میده؟

 6. سلام
  برای انحصار وراثت یه زمین کشاورزی توی مازندران راهنمایی میخوام شما میتونید وکیل معرفی کنید./

  1. درود
   برای اطلاعات بیشتر با مشاورین تیم دادنیک تماس بگیرید.

 7. برای انحصار وراثت یک ملک 3 طبقه در شهرستان فیروزکوه نیاز به مشاوره دارم.

  1. درود
   برای اطلاعات کامل با مشاورین تیم دادنیک تماس بگیرید.

 8. درود بر شما
  پدر بزرگ بنده به تازگی فوت شدن اما به جز یک پسر و یک خواهر ناتنی خویشاوند دیگری نداشتند.
  خواستم اطلاع بشم خواهر ناتنی ایشان چه سهمی از انحصار وراثت خواهند داشت.

 9. سلام برادر دوستم به تازگی فوت شدن در حالی که مادر پدرشون در قید حیات نیستن و ایشون هم ازدواج نکرده بودن آیا ارث اموال این آقا به خواهراش میرسه؟ یک آپارتمان 80 متری هست و یک ماشین پژو انحصار وراثت بشه به هر دو تا خواهرش میرسه چیزی یا خیر.

 10. من یه نوه پسری هستم که پدرم فوت شده اما پدر بزرگم بعد از ایشون فوت کردن به تازگی
  پدر بزرگم یک ماشین بنز قدیمی داشتن و یک واحد مسکونی 85 متری محدوده تهرانپارس. میتونید سهم الارث من رو توی انحصار وراثت مشخص کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. درود
   با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 11. سلام
  ما انحصار وراثت رو انجام دادیم اما بعد از دو سال یکی از وراث شروع کرده به گلایه و شکایت…. ممکنه دوباره مجبور شیم همون مراحل رو انجام بدیم؟/؟؟

 12. سلام پدرشوهرم تا زمانی که در قید حیات بود یکی از فرزندانش رو از خونه انداخته بود بیرون و کلامی گفته از ارث من محرومه. الان میخوایم انحصار وراثت انجام بدیم باید چکار کنیم؟؟؟؟

 13. مالیات بر ارث سپرده بانکی چجور محاسبه میشه؟ همه وراث باید پرداخت کنند؟

  1. درود
   توافق بین وراث هست که فردی پرداخت کنند یا جمعی.

 14. سلام گواهی فوت پدر بزرگم گم شده و برای انحصار وراثت میخوایم اقدام کنیم چیکار باید کرد؟

  1. درود
   از اداره ثبت احوال پیگیری کنید.

 15. برای انحصار وراثت پرونده قبول میکنید؟ کرمانشاه هستم.

 16. سلام از مشاورین دادنیک برای مراحل انحصار وراثت مشورت گرفتم خیلی ممنونم کامل توضیح دادن.

 17. سلام برای انحصار وراثت از کانادا سوالاتی دارم.
  سامانه میخک هم ثبت نام کردم.

  1. درود
   لطفا با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 18. سلام وقت بخیر
  یکی از اقوام ما یه پسر بچه داره که اسکیزوفرنی داره و حدودا 6 سالشه.به تازگی پدرش رو از دست داده
  خواستم بدونم توی انحصار وراثت چه وضعیتی پیدا میکنه؟

  1. درود
   برای اطلاعات بیشتر با مشاورین تیم دادنیک تماس بگیرید.

 19. سلام
  برای انحصار وراثت طلا سوال داشتم مشاوره دارید در این مورد؟

  1. درود
   برای اطلاعات بیشتر با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 20. توی مرحله مراجعه به شورای حل اختلاف برای انحصار وراثت باید همه وراث حاضر باشن و اینکه این مرحله نیاز به وکیل داره؟

 21. سلام انحصار وراثت از بیرجند هم انجام میدید؟ یک زمین زعفران هست که از پدر بزرگم رسیده و سه تا پسر و چار تا دختر داره

  1. درود
   با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 22. سلام درباره ی چگونگی پرداخت مالیات یک ملک در انحصار وراثت سوال دارم .

  1. درود
   با مشاورین تیم حقوقی دادنیک تماس بگیرید.

 23. انحصار وراثت همیشه باید از سمت وراث اقدام بشه؟ یعنی مثلا کسی میتونه به عنوان آشنای یکی از ورثه بره درخواست تحریر بده؟

  1. درود
   تنها در صورتی که وکالت داشته باشند از یکی از وراث.

 24. ببخشید این نمونه دادخواست انحصار وراثتی که گذاشتین رو باید وکیل برامون بنویسه یا خود وراث هم میتونن بنویسن و ثبتش کنن؟

  1. درود
   خودتون هم میتونید انجام بدید.

 25. سلام برای انحصار وراثت باید حتما از شهری که اموال باقی مانده از متوفی ست وکیل بگیریم؟

 26. دادخواست انحصار وراثت رو دستی بنویسیم یا بهتره پیش یه وکیل پرش کنیم؟

 27. سلام اگر یکی از وراث لفظا بگه من خدارو قبول ندارم و واقعا توی رفتارشم مشهود باشه دیگه توی انحصار وراثت به عنوان ورثه شناسایی نمیشه؟

  1. درود
   با اثبات کافر بودنشون از دایره وراث خارج میشن.

 28. اگر یکی از ورثه مشکل عقلانی داشته باشه به نوعی سندروم داون مراحل انحصار وراثت رو به تاخیر میندازه یا روال طبیعی خودش رو طی میکنه؟

  1. درود
   به علت حجر ایشون نیاز به اقدامات قیم دارن.

 29. برادر بزرگ من فوت شدن در زمان حیات مجرد بودن و خانواده تشکیل ندادن. پدر من هم فوت شده. توی قوانین انحصار وراثت ممکنه من ارث ببرم از برادرم؟

  1. درود
   با توجه به اینکه مادر شما در قید حیات هستن، ایشون در طبقه بالاتر قرار میگیرن و شما سهم الارث نخواهید داشت.

 30. سلام برای انحصار وراثت حتما باید از وراث باشیم؟ میشه به نمایندگی از یکی از وراث هم اقدام کرد؟

  1. درود
   هر یک از وراث با دادن وکالت به شخصی دیگر میتواند اقدام کند.

 31. سلام پدر همسر بنده فوت شده و تمامی اموالش رو به نام یکی از پسراش زده. بقیه وراث چطور می تونن وضعیت انحصار وراثت رو مشخص کنن؟

  1. درود
   در صورتی که مازاد بر آنچه به نام پسرشون زدن اموالی داشته باشن، برای انحصار وراثت مورد محاسبه قرار میگیرد در غیر این صورت خیر.

 32. خاله همسرم فوت کردن و هیچ فرزند خواهر و برادری ندارن. در واقع غیر همسر من هیچ کسی رو ندارن. برای انحصار وراثت ایشون همسرم میتونن اقدام کنن؟ آیا اموالی به ایشون میرسه؟؟

  1. وقت بخیر بله اگر هیچ وارثی غیر از همسر شما نداشته باشن ایشون میتونن برای انحصار وراثت اقدام کنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *