اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌های زیر نظر وزارت دادگستری است که مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی، بهداشتی و موارد دیگر را بر عهده دارد. امکان بررسی اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

در ادامه شما را با حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض آرای تعزیرات و چگونگی ثبت دادخواست مرتبط با اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری آشنا می‌کنیم.

به دلیل این که روند پیگیری پرونده در دیوان عدالت با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است، بهتر است حتما برای اعتراض به رای تعزیرات حتما با وکیل دیوان عدالت اداری مشورت کنید. برای این کار می‌توانید با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید

سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌های تحت نظارت وزارت دادگستری ایران است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را بر عهده دارد.

شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟

افرادی که می‌خواهند شکایت خود را در سازمان تعزیرات حکومتی به ثبت برسانند باید مراحل زیر را طی کنند:

 1. به سایت این سازمان به آدرس (tazirat.gov.ir) رفته و در بخشی تحت عنوان «ثبت شکوائیه خصوصی و ثبت گزارشات مردمی» شکایت خود را ثبت کنند.
 2. سپس اطلاعات لازم درباره وقوع تخلف مانند شهر و استان وقوع و نوع تخلف را بنویسند. در نهایت موضوع شکایت و شرح شکواییه را کامل ثبت کنند.
 3. در گام بعدی باید اطلاعات شاکی مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره همراه و موارد دیگر را وارد کرد. بعد از اینکه تمام اطلاعات لازم را وارد کردند با زدن دکمه بعدی وارد صفحه دیگر می‌شوند.
 4. در بخش متهم باید اطلاعات متهمان مانند واحد صنفی و آدرس آنها را به ثبت رساند.
 5. در بخش بعدی باید مدارک و مستندات لازم بارگذاری شوند. پس از آن شاکی باید «خلاصه شکوائیه مورد تأیید من است» را انتخاب و پذیرش نهایی را انجام دهد.
 6. در آخرین مرحله یک کد پیگیری به فرد شاکی ارسال می‌شود که به واسطه آن می‌تواند شکایت خود را در سازمان تعزیرات پیگیری کند.

کمیسیون مرکزی تعزیرات شامل چه کسانی است؟

کمیسیون مرکزی تعزیرات که در واحدهای دولتی به آن کمیسیون هم گفته می‌شود، متشکل از گروهی از افراد منتخب است. این افراد عبارتند از:

 • معاون وزیر دادگستری در جایگاه رئیس کمیسیون مرکزی
 • نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب
 • معاون برنامه ‌ریزی وزارت کشور
 • معاون وزارت اطلاعات
 • معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی
 • معاون وزارت خانه مربوط به شکایت

اعتراض به آراء شعب تعزیرات دیوان عدالت اداری

یکی از وظایف تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از عملکرد، تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است. بنابراین اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی خواهد بود.

اعتراض به آراء شعب تعزیرات دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای قطعی تعزیرات

در 13/08/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ۸ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، صراحتاً اعلام کرد که رسیدگی به اعتراض درباره آرای تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین افراد با کمک وکیل دیوان عدالت اداری می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند.

نحوه اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی

درباره نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری می‌توان گفت که باید از نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری یا راهنمایی یک وکیل حرفه ای استفاده کرد و دادخواست دقیقی آماده نمود. سپس از طریق سامانه ساجد به ثبت رساند.

هنگام اعتراض به رای تعزیرات حکومتی هم شکایت در دیوان عدالت به همین شکل خواهد بود. تنها باید دقت کنید که موضوع شکایت در حیطه قاچاق ارز و کالا نباشد.

شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی

قضات سازمان تعزیرات حکومتی از کارکنان فعال در این سازمان به حساب می‌آیند. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، افراد می‌توانند از عملکرد، تصمیمات و آیین نامه‌های اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی و حتی اقدامات کارکنان آن شکایت کنند. بنابراین شکایت در دیوان عدالت اداری درباره قاضی تعزیرات حکومتی هم امکان پذیر است.

طبق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۲ در تاریخ 02/08/1396 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مسئولیت رسیدگی به شکایت از قضات تعزیرات حکومتی دادسرای کارکنان دولت مستقر در تهران را بر عهده دارد.

مهلت اعتراض به آرای شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

برای اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری، افراد ساکن در ایران 3 ماه و ایرانیان خارج از کشور تنها 6 ماه از زمان صدور رأی قطعی قاضی تعزیرات حکومتی مهلت دارند. پس از آن مراحل رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری انجام می‌شوند.

البته باید به این نکته توجه داشته باشید پیش از مدت زمان اجرای احکام در دیوان عدالت اداری و یا اینکه در مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری فرصت ثبت دادخواست تجدید نظر برای شما وجود دارد. در این شرایط حضور یک وکیل حرفه ای کار شما را آسان می‌کند.

مهلت اعتراض به آرای شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

بعد از اینکه شکایت در دیوان عدالت به ثبت رسید، مراحل رسیدگی به پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری آغاز می‌شود. در این زمان ابتدا رأی مورد شکایت از نظر ماهوی و شکلی بررسی می‌شود. اگر ماهیت و شکل رأی ایراد تأثیرگذاری نداشته باشد، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال می‌شود. رأی به دستور دیوان عدالت بررسی و ایرادات و نقایص آن رفع می‌شود.

اگر شعب دیوان عدالت اداری مشکل را در شعبه صادر کننده رأی اعلام کند ممکن است قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. پس از آن پرونده برای بررسی دقیق به مرجع صالحی ارسال می‌شود. اکنون آن مرجع صالح که شعب تعزیرات حکومتی هستند به رفع نواقص و ایرادات می‌پردازند و رأی را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهند.

پس از آنکه دیوان عدالت رأی را به شاکی اعلام کرد، امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری برای شاکی وجود دارد.

جمع بندی

در این مطلب شما را با نحوه اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری آشنا کردیم. همانطور که گفتیم معمولا مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری پیچیدگی‌هایی دارد که بهتر است از وکیل دیوان عدالت راهنمایی بگیرید.

شما می‌توانید از طریق مشاوران حقوقی دادنیک با وکیل دیوان عدالت اداری در ارتباط باشید.

سوالات متداول

حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در شکایت از رأی تعزیرات حکومتی چیست؟

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مردم درباره رأی تعزیرات حکومتی و اقدامات کارکنان آن را دارد. اما در موضوع شکایت قاچاق ارز و کالا چنین اختیاری ندارد.

راه‌های ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

ثبت شکایت در سایت تعزیرات حکومتی آسان ترین راه برای ثبت شکایت در سازمان تعزیرات کشوری است. علاوه بر این مردم می‌توانند با شماره 135 تماس گرفته یا به شماره پیامک 300000135 متن شکایت خود را ارسال نمایند.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (10 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

مالیات های غیر مستقیم در دیوان عدالت
مالیات غیر مستقیم در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری چیست؟
دیوان عدالت اداری چیست؟
تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77
اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77

4 پاسخ

 1. سلام راننده کامیون یک بار قاچاق ازمن ۳سال پیش از من گرفتنند وقاضی پرونده هیچ همگاری با بنده انجام نداد لذا نت را جریمهوبه زندان انداختنند وحدود یک ماه است که هوشمند م راقفل نموده دمن را بیگار نموده اند توان پرداخت جریمه را ندارم ومستاجر با ۳ فرزند دانسجو تگلزف من چه هست حتی قاضی پرونده یک نامه به گارخاته نداد که بار را چه کیس خریده تگلیف نن چه هس کمکن کنید مننون

 2. سلام و خسته نباشید
  من بدون قرارداد، طراحی و اجرای یه پروژه رو برای مشتری شروع کردم و سر هشتاد میلیون توافق کردیم. مشتری 40 میلیون پرداخت کرد و بعد از اتمام کار از پرداخت مابقی سر باز زد و به صنعت و معدن و بعد تعزیرات از بنده شکایت کرد و درخواست کارشناسی داد. کارشناس هم توی نظریه نوشته حداقل ارزش کار ما 70 میلیون تومان هست. با توجه به اینکه مشتری فقط 40 تومن پرداخت کرده و کارشناس هم همچین نظری داده چرل تعزیرات بنده رو به گرانفروشی متهم کرده؟ لطفا راهنمایی کنید چه کنم. ممنون

  1. درود
   برای این مورد باید با وکیل مشورت کنید. لطفا با مشاوران حقوقی ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *