مهریه در طلاق بائن

مهریه در طلاق بائن

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در طلاق توافقی و طلاق یک طرفه زوجین مطرح می‌شود مشخص کردن وضعیت مهریه است. در واقع قبل از طلاق باید وضعیت مهریه زوجه و نحوه پرداخت آن مشخص شود؛ سپس دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. اگر زوج و زوجه برای پرداخت مهریه توافق کرده باشند، دادگاه طبق توافق طرفین وضعیت مهریه را مشخص می‌کند؛ اما در شرایط طلاق یک طرفه پرداخت مهریه طبق نظر دادگاه و شواهد و مدارک و قوانین موجود تعیین می‌شود.

همچنین نوع طلاق هم در پرداخت مهریه تأثیرگذار است. اگر طلاق از نوع رجعی باشد شرایط متفاوتی برای پرداخت مهریه وجود دارد؛ و قوانین طلاق بائن برای پرداخت مهریه و نگه داشتن مدت عده با روش‌های دیگر متفاوت است.

پیش‌تر در مقاله مهریه در طلاق رجعی در این مطلب از دادنیک نکاتی که باید درباره نحوه پرداخت مهریه در طلاق بائن بدانید را ارائه کرده‌ایم. اگر نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه دارید از طریق واتساپ با مشاورین دادنیک در ارتباط باشید.

طلاق بائن چیست؟

اگر صیغه نکاح جاری شده بین زوجین برای ازدواج موقت باشد، تنها در صورتی زن و مرد می‌توانند از یکدیگر جدا شوند که مدت صیغه به پایان برسد، یا اینکه زوج مابقی زمان باقی‌مانده از مدت زمان ازدواج را به زوجه ببخشد؛ اما برای ازدواج و نکاح دائم لازم است که زوج و زوجه به دادگاه مراجعه کنند و برای جدایی طبق حکم طلاق صادر شده توسط دادگاه عمل کنند.

در طلاق رجعی پس از طلاق مرد می‌تواند در طول مدت زمان عده به همسرش رجوع کرده و بعد از به هم زدن طلاق مجدداً زندگی زناشویی را با زن شروع کند. برای رجوع پس از طلاق رجعی نیاز به جاری شدن دوباره صیغه عقد نیست؛ و زن در طول مدت زمان عده نمی‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

اما در شرایطی که زوج و زوجه قصد رجوع پس از طلاق را نداشته باشند طلاق بین آن‌ها بائن خواهد بود. در طلاق بائن زن موظف است مانند طلاق رجعی عده نگه دارد؛ اما در طول مدت عده مرد نمی‌تواند برای به هم زدن طلاق و شروع مجدد زندگی زناشویی اقدام کند.

طلاق بائن چیست؟

مهریه در انواع طلاق بائن

طلاق بائن دارای نمونه‌های مختلفی است و با توجه به نوع طلاق نحوه پرداخت مهریه در طلاق بائن مشخص می‌شود. در ادامه شرایط پرداخت مهریه در انواع طلاق بائن را بررسی کرده‌ایم.

مهریه در طلاق بائن غیرمدخوله

اگر زوج و زوجه قبل از برقراری رابطه زناشویی از هم طلاق بگیرند و جدا شوند، موضوع طلاق بائن غیرمدخوله مطرح می‌شود. با وجود اینکه زن بعد از جاری شدن صیغه عقد مالک تمام مهریه‌اش می‌شود و می‌توانند هر زمانی آن را مطالبه کند، اما مهریه طلاق بائن غیرمدخوله مانند مهریه زن باکره محاسبه می‌شود و مبلغ آن نصف مهریه کامل است.

بنابراین در صورتی که زوج و زوجه قبل از برقراری رابطه زناشویی از هم جدا شده باشند، مرد تنها موظف است که نصف مهریه تعیین شده برای زن را بپردازد.

مهریه در طلاق بائن زن یائسه

در صورتی که موقع طلاق زن دیگر عادت ماهانه را تجربه نکند موضوع مهریه در طلاق بائن زن یائسه مطرح می‌شود. با وجود اینکه زن قدرت باروی و فرزند آوری بعد از یائسگی را ندارد؛ اما مرد موظف است طبق قانون مهریه در طلاق بائن زن یائسه را به طور کامل بپردازد.

اگر زن حق طلاق داشته باشد می‌تواند برای دریافت کل مهریه اقدام کند و مرد نمی‌تواند از پرداخت مهریه خودداری کند.

مهریه در طلاق بائن زن یائسه

مهریه طلاق بائن خلع

اگر زن از شوهرش کراهت و تنفر داشته باشد می‌تواند تمام مهریه خودش یا مالی مازاد بر آن را به مرد ببخشد و از همسرش جدا شود.

در این روش از طلاق بائن با توجه به اینکه زن همه مهریه‌اش را به همسرش بخشید یا بخشی از آن را شرایط مهریه در طلاق بائن خلع مشخص می‌شود. اگر همه مهریه برای طلاق توسط زن بخشیده شده باشد موقع طلاق مبلغی به او تعلق نخواهد گرفت.

مهریه در طلاق بائن مبارات

اگر زن و مرد هر دو از هم تنفر و کراهت داشته باشند موضوع طلاق بائن مبارات مطرح می‌شود. در این شرایط زن تنها می‌تواند کل مهریه خودش یا بخشی از آن را به مرد ببخشد و از او جدا شود. در واقع در طلاق بائن مبارات نباید مالی که زن به مرد می‌بخشد بیشتر از کل مهریه او باشد.

اگر زن همه مهریه خودش را به مرد بخشید باشد مبلغی پس از طلاق به او تعلق نخواهد گرفت؛ اما در شرایطی که زن تنها بخشی از مهریه خودش را در طلاق بائن مبارات به مرد بخشیده باشد، مرد موظف است مابقی مهریه را به زن بپردازد. برای دریافت مهریه در طلاق بائن میتوانید از وکیل طلاق کمک بگیرید.

مهریه در طلاق بائن پس از سه وصلت

پس از طلاق رجعی مرد تا سه مرتبه می‌تواند به همسرش رجوع کرده و زندگی زناشویی را با او شروع کند؛ اما در مرتبه سوم طلاق زوجین از نوع بائن است و زوج دیگر امکان رجوع را نخواهد داشت. در این شرایط مهریه کامل به زن تعلق می‌گیرد و مرد باید مهریه همسرش را به طور کامل برای طلاق بپردازد.

مطابق ماده 1147 قانون مدنی زن در طلاق بائن مبارات تنها می‌تواند مهریه خودش را به همسرش ببخشد و نباید مال بذل شده برای طلاق بیشتر از این مبلغ باشد.

بذل مهریه در طلاق بائن

در طلاق بائن غیرمدخوله تنها نیمی از مهریه به زن تعلق می‌گیرد و زوجه می‌تواند کل این مبلغ را موقع جدایی به همسرش ببخشد؛ اما در طلاق بائن یائسه با توجه به اینکه زن مالک تمام مهریه‌اش است، این امکان برای زوجه وجود دارد که تمام مهریه خودش را به همسرش ببخشد.

در بذل مهریه در طلاق بائن خلع زن می‌تواند کل مهریه خودش و حتی مالی مضاف بر آن را برای طلاق به همسرش ببخشد؛ اما در طلاق بائن مبارات زن تنها اجازه بخشیدن بخشی از بدهی خودش یا کل آن را خواهد شد.

در صورتی که مرد سه بار به زوجه کرده باشد و طلاق بائن پس از سه وصلت مطرح شود نیز کل مهریه به زن تعلق می‌گیرد و زوجه می‌تواند برای جدایی با بخشش مهریه برای طلاق اقدام کند.

رجوع از بذل مهریه در طلاق بائن

در طلاق بائن غیرمدخوله رجوع از بخشش مهریه امکان‌پذیر نیست؛ و اگر زوجه مهریه را هبه کرده باشد یا اینکه اقرار به دریافت مهریه کرده باشد نمی‌تواند از آن رجوع کند. در طلاق بائن یائسه نیز مانند طلاق غیر مدخوله زوجه نمی‌تواند در صورت بخشیدن مهریه یا اقرار به دریافت آن نسبت به دریافت مهریه رجوع کند.

در طلاق بائن خلع، مرد به شرطی می‌تواند به زن رجوع کند که زوجه از بذل یا بخشش مهریه رجوع کرده باشد؛ بنابراین در این روش از طلاق بائن زوجه می‌تواند تا پایان عده از بخشش مهریه رجوع کرده و آن را از همسرش مطالبه کند. قوانین رجوع از بخشش مهریه برای طلاق بائن مبارات نیز مانند طلاق بائن خلع است؛ و زن تا پایان مدت زمان عده می‌تواند از دریافت مهریه‌اش رجوع کند.

در طلاق بائن پس از سه وصلت زوجه نمی‌تواند پس از اقرار به دریافت مهریه یا بخشش مهریه از آن رجوع کند؛ و مهریه‌ای بعد از بذل آن توسط زن به او تعلق نخواهد گرفت.

سوالات متداول

آیا مهریه در طلاق بائن به زن تعلق می‌گیرد؟

با توجه به اینکه طلاق بائن از چه نوعی است ممکن است مهریه یا بخشی از مهریه به زن تعلق بگیرد.

آیا مرد می‌تواند در طلاق بائن بیشتر از مبلغ مهریه را از زن درخواست کند؟

در شرایطی که طلاق بائن خلع باشد و زن به خاطر کراهت و تنفر از همسرش جدا شود، مرد می‌تواند علاوه بر مهریه مال دیگری نیز برای طلاق از زن درخواست کند.

شرایط رجوع از بذل مهریه در طلاق بائن چیست؟

در صورتی که طلاق بائن از نوع خلع یا مبارات باشد، زوجه می‌تواند پس از بخشش مهریه برای دریافت آن در طول مدت زمان عده اقدام کند. در سایر روش‌ها رجوع از بخشش مهریه امکان‌پذیر نخواهد بود.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
2/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

معاینه پزشکی قانونی برای طلاق
معاینه پزشک قانونی برای طلاق
بهترین وکیل غرب تهران
بهترین وکیل غرب تهران
مدارک لازم برای دادخواست نفقه فرزند
مدارک لازم برای دادخواست نفقه فرزند
شرکت نکردن در جلسه مشاوره طلاق
شرکت نکردن در جلسه مشاوره طلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)