اعتراض به رای طلاق چگونه است؟

اعتراض به رای طلاق

طلاق یکی از اتفاقاتی است که می‌تواند برای بسیاری ناخوشایند و در عین حال آغاز یک زندگی جدید برای افرادی دیگر باشد. فرقی ندارد که درخواست طلاق از سوی مرد باشد یا زن؛ دادگاه این حق را به زوجین می‌دهد که به رای طلاق اعتراض کنند.

در این مقاله از مؤسسه حقوقی دادنیک، شما را با روش‌های اعتراض به رأی طلاق دادگاه درباره حکم طلاق آشنا خواهیم کرد. در صورتی که درباره طلاق یا موارد مربوط به آن سوالی دارید با مشاوران حقوقی دادنیک یا وکیل طلاق در ارتباط باشید.

اعتراض به حکم طلاق توافقی

گاهی درخواست طلاق توافقی است و حکم صادر شده مورد توافق زوجین یا یکی از آنها نیست. در توضیح واضح تر باید بگوییم که دادگاه حکم طلاق توافقی را بر اساس توافق میان زوجین صادر می‌کند. در نتیجه اعتراض به حکم طلاقی که از سوی دادگاه صادر شده، وجود ندارد.

اما اگر بعد از ثبت دادخواست طلاق، زوج یا زوجه از طلاق توافقی منصرف شوند، حکم طلاق غیر توافقی شده و اجازه اعتراض به رای طلاق وجود. در این حالت، اگر زوج با رأی طلاق غیر توافقی موافق باشد، با پرداخت حق و حقوق مادی و غیر مادی زن، حکم اجرا می‌شود. اما اعتراض زن به حکم کاری دشوارتر است.

روش های اعتراض به حکم طلاق

همانطور که گفتیم دادگاه خانواده با دریافت دادخواست طلاق یک طرفه، به بررسی مدارک، شواهد و تمام جوانب کار می‌پردازد و پس از بررسی رأی را صادر می‌کند.

در این حالت زن و مرد با توجه به رأی صادر شده، اجازه اعتراض به رأی طلاق دارند. اما چه روش‌هایی برای اعتراض به رای طلاق وجود دارند؟ در ادامه همراه ما باشید تا چهار روش برای اعتراض به رای طلاق را بیشتر بشناسید.

روش‌های اعتراض به حکم طلاق

1- واخواهی از رأی طلاق

اولین روشی که برای اعتراض به رای طلاق وجود دارد، واخواهی از رأی طلاق نامیده می‌شود. این روش هنگامی استفاده می‌شود که دادگاه در صورت غیاب زوج یا زوجه (فرد خوانده) یا وکیل او، جلسه را برگزار و رأی را نیز صادر کرده باشد.

دقت کنید که رأی برای خواهان دادگاه حضوری در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر نتواند در جلسه حاضر شود. بنابراین امکان واخواهی از رأی طلاق برای خواهان و یا وکیل او میسر نیست.

2- تجدید نظر، راه اعتراض به رای طلاق

تجدید نظر روشی برای اعتراض به رای طلاق غیابی است. این روش برای خواهان و خوانده قابل استفاده خواهد. البته باید توجه داشت که تجدید نظر تنها در بازه‌های زمانی مشخص شده از سوی دادگاه میسر است.

بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی «ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی و ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی» از نظر دادگاه برای رسیدگی درخواست تجدید نظر زوج و زوجه قابل قبول هستند.

3- فرجام خواهی، روشی برای اعتراض به حکم طلاق

یکی دیگر از روش‌هایی که برای اعتراض به رای طلاق غیابی استفاده می‌شود، فرجام خواهی نام دارد و تنها در صورت پیش بینی قانون گذار امکان پذیر است. مواد 367، 368 و 369 آیین دادرسی قانون مدنی درباره فرجام خواهی، پیش بینی‌هایی را ذکر کرده اند.

بر اساس مواد مذکور، امکان فرجام خواهی برای زوج یا زوجه در صورتی وجود دارد که زوجین پیش از این، حق فرجام خواهی را از خود نگرفته باشند، رأی صادر شده از دادگاه بدوی بدون ثبت هر گونه فرجام خواهی زوجین، قطعی باشد و یا رأی به ضرر زوج یا زوجه باشد.

4- اعاده دادرسی

روش دیگری که برای اعتراض به رای دادگاه وجود دارد، اعاده دادرسی است. بر اساس ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری اگر رأی صادر شده بر خلاف شرع بین و یا قانون باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

اعاده دادرسی برای اعتراض به رای طلاق

این در حالی است که طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی عدم تطابق موضوع ادعای خواهان با حکم طلاق، اجازه اعاده دادرسی وجود دارد. البته توجه کنید که ماده 426 قانون آیین دادرسی، 7 بند مجزا دارد که طرفین دعوا می‌توانند بر اساس آن اعاده دادرسی کنند.

نقش وکیل متخصص اعتراض به حکم طلاق چیست؟

برای اعتراض به رای طلاق باید مدارکی فراهم کرد و طبق مراحل مختلف این مسیر را طی نمود. در نتیجه ممکن است زوج یا زوجه به تنهایی از عهده این کار بر نیایند. در این حالت وکیل متخصص در گردآوری مدارک، اجرای تمام مراحل، پرداخت هزینه در بازه زمانی معین و پیگیری امور نقش مهمی ایفا می‌کند.

نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی طلاق

«ریاست محترم  و مستشاران ارجمند دادگاه تجدیدنظر استان ……..

با عرض سلام و ادب،

با احترام با مجوز حاصله از مدلول وکالت نامه ملصق به تمبرمالیاتی، به وکالت از سوی تجدیدنظر خواه ……………… در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره …………… مورخه ۳۰/۵/۱۴۰۰ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….. مبین صدور قرار رد دعوا،

بدینوسیله و به استناد نصوص حصری ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به استحضار می‌رسانم رای تجدید نظر نظر خواسته اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض به جهات قانونی ذیل خواهد بود.

شرح ما وقع:

تجدیدنظر خواه خانم ……………. طبق سند نکاحیه شماره ………. ، در مورخه روز/ماه/سال به عقد نکاح دائم آقای ………. در آمده است. متأسفانه بعد از مدت اندکی از وقوع عقد نکاح، زوجین دارای مشکلات عدیده ای شده که منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعددی در محاکم شهرستان ……….. شده است.

این امر موجب مفارقت عاطفی زوجین گردیده است. موکله خانم ……………….. از سال … تا کنون در منزل پدری زندگی می‌کند و در خصوص وضعیت مشارالیه بعد از گذشت …. سال از وقوع عقد نکاح هیچ‌ گونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته و موکله در وضعیت بلاتکلیفی زندگی می‌نماید که موجب عسرت موکله شده است.

با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده محترم از پرداخت نفقه موکله استنکاف نموده، تجدیدنظر خواه خانم ……………….، با طرح شکایت ترک انفاق در محاکم کیفری و ارائه دلایل و مدارک مبنی بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج، طبق دادنامه ………………… صادره از شعبه ……..دادگاه کیفری دو ………… که در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده، آقای ………….به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین طبق دادنامه شماره ……………….صادر شده از شعبه اول حل اختلاف شهرستان …………..، مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزار تومان نفقه معوقه، بیشتر از دو سال در حق موکله شده است.

بعد از قطعیت دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خوانده محترم اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ نفقه نموده که مطابق دادنامه شماره…………….صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف ……… با اعسار ایشان موافقت گردیده است.

با توجه به دلایل و مدارک مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی تجدیدنظر خوانده و عدم تشکیل زندگی مشترک و مفارقت جسمانی و عاطفی زوجین، باعث ایجاد عسر و حرج برای موکله شده که در نهایت امر، مشارالیه اقدام به طرح دادخواست طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح نموده است که متأسفانه بدون دلیل موجه قانونی، منجر به  صدور قرار دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….. شده است.

استدلالات دادگاه محترم بدوی جهت صدور قرار رد دعوا:

  1. دادگاه محترم دلیل رد دعوا را چنین بیان نموده که صدور حکم طلاق بدون جواز قانونی و شرعی جایز نیست به لحاظ اینکه زوجه دلایل و مدارکی که عسر و حرج وی جهت ادامه زندگی زناشویی را فراهم آورد ابراز نداشته است.
  2. صرف ترک انفاق و محکومیت زوج موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق را فراهم نمی‌آورد.
  3. زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک می‌باشد و علاقه مندی خویش را به ادامه زندگی مشترک اعلام داشته است.
  4. زوج مهریه و نفقه زوجه را پرداخت می‌نماید.

نمونه دادخواست فرجام خواهی طلاق

نمونه یک پرونده فرجام خواهی از رای طلاق

شعبه : — دیوان عالی کشور               تاریخ تنظیم :  سال/ماه/روز

بسمه تعالی

فرجام خواه : آقا/ خانم ………….. با وکالت مع الواسطه وکیل پایه یک دادگستری به نشانی: آدرس دقیق

فرجام خوانده : خانم/آقای …………… با وکالت وکیل دادگستری آقا/ خانم .. نام وکیل.. به نشانی ..آدرس وکیل..

فرجام خواسته : دادنامه شماره ……..- سال/ماه/روز  صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان …

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه : 93/12/4

تاریخ وصول دادخواست فرجامی : سال/ماه/روز 

مرجع رسیدگی: شعبه … دیوان عالی کشور

هیات شعبه : آقایان …………. رئیس و …………….. مستشار و …………….. عضو معاون

مؤسسه حقوقی دادنیک، تسریع و تسهیل اعتراض به رای طلاق

در این مقاله از مؤسسه حقوقی دادنیک شما را با انواع روش‌هایی آشنا کردیم که زوج، زوجه یا وکیل هر یک می‌توانند به رأی طلاق اعتراض کنند. نمونه‌هایی از دادخواست فرجام خواهی یا تجدید نظر طلاق را هم ذکر کردیم.

شما می‌توانید از طریق مشاوران حقوقی دادنیک از راهنمایی وکیل طلاق بهره مند شوید. در ضمن می‌توانید اعتراض به رای طلاق را به عهده وکلای مؤسسه حقوقی دادنیک بسپارید.

سوالات متداول

روش‌های اعتراض به رای طلاق کدام هستند؟

تجدید نظر، واخواهی، اعاده دادرسی و فرجام خواهی طلاق چهار روش اعتراض هستند.

آیا وجود وکیل متخصص اعتراض به رای طلاق ضرورت دارد؟

بله. اعتراض به حکم طلاق باید در مدت زمان معینی، طبق مراحل مشخصی انجام شود و با در اختیار داشتن مدارک مشخصی امکان پذیر است. شما می‌توانید با کمک وکیل متخصص این امر را بدون دردسر و سریع انجام دهید.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

مراحل طلاق توافقی بدون وکیل
مراحل طلاق توافقی بدون وکیل
طلاق بدون حضور شاهد
طلاق بدون حضور شاهد
طلاق در قطر
قوانین و شرایط طلاق در قطر چگونه است؟
فدیه در طلاق
فدیه در طلاق

2 پاسخ

  1. سلام‌ طلاق قطعی میشه اعتراض کرد درصورتی که زن اطلاعات دقیق از قانون طلاق نداشته ومرد حق زن راه باوکیل که خودش گرفته نداد

    1. درود
      به چه موردی اعتراض کرد؟ منظورتون نفقه و مهریه این موارد مربوط به طلاق هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)

خانم شادمهری

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)