بایگانی دسته‌ی: انحصاروراثت

ارث خواهر و برادر ناتنی

طبق قانون، خویشاوندان فرد متوفی به دو گروه نسبی و سببی تقسیم می‌شوند که به [...]

2 دیدگاه

ارث بردن از قیم

یکی از مهم‌ترین مسائل درباره قیمومیت، ارث بردن از قیم است. برای مثال آیا فردی [...]

سهم ارث پدر از فرزند فوت شده

وقتی‌که زن یا مردی فوت می‌کند از جمله مسائلی که بعد از آن پیش می‌آید، [...]

2 دیدگاه

سهم ارث مادر از فرزند فوت شده

زمانی‌که فردی فوت می‌کند، اموالی که از او به جا می‌ماند به وارثان وی تعلق [...]

1 دیدگاه

تکلیف حقوق مادر بعد از فوت

مسئله‌ای مهم که هنگام تحریر ترکه پس از فوت مادر پیش می آید این است [...]

3 دیدگاه

ارث عروس از پدر شوهر

ارثیه یکی از مسائلی که بسیاری از مواقع در خانواده‌ها در مورد آن صحبت‌هایی می‌شود [...]

ارث مرد بدون فرزند

زمانی که مردی فوت کند که هیچ فرزندی نداشته باشد، تقسیم ارث بر اساس درجات [...]

4 دیدگاه

بخشش ارث و هر آن‌ چه باید درباره بخشیدن ارث بدانید

ارثیه و موضوع بخشش آن از جمله مسائل حقوقی است که هر فردی شاید یک [...]

1 دیدگاه

مراحل انحصار وراثت

بعد از فوت فرد هر آنچه از وی به جا می‌ماند به عنوان ارث تلقی [...]

3 دیدگاه

بعد از انحصار وراثت چه باید کرد؟

پس از فوت یک شخص و انجام کارهای مربوط به انحصار وراثت این پرسش پیش [...]