در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند؟

در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند؟ برای کسانی که یکی از نزدیکان آن‌ها به تازگی متوفی شده است پاسخ این سوال مهم است. چون تمام کسانی که با متوفی نسبت دارند و از اقوام نزدیک یا بستگان دور متوفی هستند از او ارث می‌برند. البته در صورتی نزدیکان متوفی می‌توانند از او ارث ببرند که در وصیت‌نامه متوفی این موضوع قید نشده باشد که متوفی اموالش را وقف کرده یا متوفی بعضی از وارثان خودش را از ارث محروم نکرده باشد. برای اطلاع از شرایط انحصار وراثت و تقسیم اموال متوفی بین نزدیکان و بستگان وی باید با مراحل قانونی این موضوع آشنایی کامل داشته باشید. کارشناسان حقوقی دادنیک برای راهنمایی درباره تقسیم اموال متوفی بین بازماندگان او و شرایط انحصار وراثت کمکتان می‌کنند. برای دریافت راهنمایی در این باره با مشاورین دادنیک از طریق واتساپ در ارتباط باشید. برای تقسیم ارث متوفی طبقات ارث در نظر گرفته شده‌اند و بستگان دور یا نزدیک متوفی با توجه به رابطه خونی یا نسبی که با او دارند در یکی از این طبقات قرار می‌گیرند. طبقه اول ارث نسب به طبقه دوم و سوم برتر هستند؛ و طبقه دوم وراث نسبت به طبقه سوم برتری دارند. سهم ارث ورثه بر اساس طبقه‌ای که در آن قرار دارند مشخص می‌شود. به عنوان مثال وارثان سببی مرد فوت شده نسبت به وارثان درجه یک او که شامل فرزندان متوفی و پدر و مادرش است سهم الارث کمتری خواهند داشت.

قانون تقسیم ارث پدر

در صورتی که پدرتان فوت شده است و می‌خواهید انحصار وارثت را انجام دهید، باید طبقات تقسیم ارث را بشناسید. تمام کسانی که با متوفی رابطه نسبی دارند از جمله فرزندان، پدر، پدربزرگ، خواهرزاده، بردار زاده و… در ارثی که از متوفی باقی‌مانده سهیم هستند. همسر متوفی هم به خاطر رابطه سببی که به واسطه ازدواج با متوفی دارد به عنوان تنها وارث سببی وی از اموالش ارث خواهد برد. در ادامه برای پاسخ‌دهی به سوال “در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند؟” طبقات ارث را معرفی کرده‌ایم.

طبقه اول وراث

اولین گروهی که از اموال متوفی ارث می‌برند در این طبقه قرار دارند. فرزندان، پدر و مادر و نوه‌های متوفی در این دسته قرار می‌گیرند. برای تقسیم ارث بین وارثان طبقه اول قوانین خاصی وجود دارد. به عنوان مثال پدر و مادر متوفی تنها یک سوم از اموال وی را به ارث می‌برند و بقیه اموال او به فرزندانش خواهد رسید. اگر متوفی دارای فرزند پسر یا دختر باشد و پدر و مادرش در قید حیات باشند یا فوت شده باشند پیچیدگی قانون تقسیم ارث بیشتر خواهد بود. در صورتی که پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند و یک فرزند پسر هم داشته باشد، هر کدام از پدر، مادر و فرزند پسر متوفی مالک یک سوم از سهم الارث وی خواهند شد. اما در صورتی که متوفی یک فرزند دختر داشته باشد و پدر و مادرش هم در قید حیات باشند، نصف دارایی متوفی به فرزندش به ارث خواهد رسید. در صورتی که عقد و نکاح بین زن و مرد از نوع عقد دائم باشد، همسر متوفی در طبقه اول وراث قرار می‌گیرد و طبق قانون از وی ارث می‌برد. در دادنیک درباره می‌توانید اطلاعات مورد نیازتان را کسب کنید. همچنین در مجله دادنیک اطلاعات تقسیم ارث توفی بین وراث و نحوه ارث بردن مرد از زن و زن از مرد می‌توانید اطلاعات کامل و جامع قانونی را مطالعه کنید. اگر می‌خواهید به طور دقیق درباره اینکه در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند و تقسیم ارث برای طبقه اول چگونه است اطلاعات بیشتری به دست بیاورید، با مشاورین دادنیک از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

طبقه دوم وراث

در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر وی هم فوت شده باشند، وارثان طبقه دوم وی برای تقسیم ارث در نظر گرفته می‌شود. پدربزرگ، مادربزرگ، خواهرها و بردارها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های متوفی در این دسته قرار دارند. اگر پدربزرگ و مادربزرگ پدری متوفی وارث وی باشند سهم الارث آن‌ها دو سوم از اموال متوفی خواهد بود. اما برای پدربزرگ و مادربزرگ مادری متوفی سهم الارث یک سوم اموال در نظر گرفته می‌شود. طبق قانون انحصار وراثت بردار و خواهر متوفی فقط در شرایطی می‌توانند از وی ارث ببرند که پدر و مادر او در قید حیات نباشند. در مقاله راهنمای کامل مراحل انحصار وراثت نیز می‌توانید به طور کامل شرایط تقسیم اموال متوفی را بین وارثان متوفی به طور قانونی مطالعه کنید.
قانون تقسیم ارث پدر
نحوه تقسیم ارث پدر

طبقه سوم وراث

در صورتی که طبقه اول و دوم وراث در قید حیات نباشند، اموال متوفی به طبقه سوم وراث که شامل عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های وی و فرزندانشان می‌شود تعلق خواهد گرفت. در طبقه سوم انحصار وراثت اموال متوفیان تمام دارایی‌های متوفی ابتدا به طور یکسان بین دایی‌ها و خاله‌های وی تقسیم می‌شود. سپس مابقی اموال متوفی به عمه‌ها و عموهای او به ارث خواهد رسید. اگر عمه‌ها، عموها، دایی‌ها و خاله‌های متوفی در قید حیات نباشند، به همان اندازه که ارث به آن‌ها تعلق می‌گیرد سهم الارث برای فرزندانشان در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال فرزندان دایی متوفی به اندازه‌ای که دایی او از دارایی‌های متوفی سهم می‌برد سهم خواهند برد و این دارایی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
طبق ماده ۸۶۳ قانون مدنی اگر طبقه اول ارث در قید حیات نباشند، یک سوم دارایی‌های متوفی بین برادران و خواهران مادری وی به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می‌برند؟

در صورتی که متوفی زن باشد، انحصار وارثت اموال وی طبق طبقات وراث انجام می‌شود. طبق قوانین انحصار وارثت برای ارث بردن مرد از زن باید مرد و زن به عقد یا نکاح دائم همدیگر درآمده باشند. البته در صورتی که خانم و آقا با طلاق رجعی از هم جدا شده باشند و فوت در طول مدت زمان عده رخ دهد، زن و مرد از یکدیگر ارث می‌برند. اما در صورتی که زوج به واسطه طلاق بائن از یکدیگر جدا شده باشند، یا اینکه فوت بعد از زمان عده رخ داده باشد، طبق قانون جدید تقسیم ارث زن و مرد از یکدیگر ارث نخواهند برد. اگر زن فوت شده فرزندی نداشته باشد، نصف اموال وی به شوهرش ارث می‌رسد و بقیه اموال زن طبق طبقات ارث بین بستگان دور یا نزدیک وی تقسیم خواهد شد. در صورتی که مرد تنها وارث زن باشد و هیچ‌کدام از بستگان زن در قید حیات نباشند، تمام اموال زن به مرد ارث خواهد رسید.

ارث فرزند فوت شده

اگر تقسیم سهم الارث فرزند فوت شده برای شما مهم است و می‌خواهید بدانید که در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند، دادنیک در این بخش پاسخ شما را خواهد داد. سهم ارث مادر از فرزند پسر فوت شده به اندازه سهم ارث پدر پسر فوت شده است. هر کدام از والدین مرد فوت شده به اندازه یک سوم از اموال او را به ارث می‌برند. در صورتی که فرد فوت شده دارای فرزند باشد، طبق طبقات ارث تمام اموال متوفی به فرزندش خواهد رسید. همچنین در صورتی که همسفر متوفی در قید حیات باشد، ابتدا سهم الارث زن محاسبه و به وی پرداخت می‌شود.. جمع‌بندی بررسی سهم الارث هر یک از وراث باید طبق مفاد قانونی و طبقات وراث انجام شود. اگر فوت فرزند قبل از پدر و مادر رخ دهد، یا وراث در طبقات اول و دوم ارث در قید حیات نباشند، پیچیدگی پرونده‌های سهم الارث بیشتر می‌شود. همچنین در طول تقسیم ارث یا ترکه ارث ممکن است خانم درخواست توقیف اموال آقا بابت مهریه را داشته باشد. درباره توقیف سهم الارث آقا بابت مهریه اطلاعات کامل در دادنیک ارائه شده است. در این مواقع پرونده انحصار وارثت نیاز به بررسی مراحل قانونی دارد و باید با کمک وکیل انحصار وارثت این موضوع را پیگیری کنید. همچنین می‌توانید با وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت نیاز مشورت کنید.

سوالات متداول

  1. ارث مرد بدون فرزند به چه کسی می‌رسد؟
ارث مردانی که فرزندی ندارند طبق طبقات وراث بین سایر بستگان سببی و نسبی آن‌ها تقسیم می‌شود.
  1. در صورت فوت مرد با فرزند چه کسانی ارث می‌برند؟
در این شرایط سهم ارث مرد بین وراث طبقه اول یا همسر، فرزند و پدر و مادر متوفی تقسیم می‌شود.
به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (13 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

بخشش ارث
بخشش ارث و هر آن‌ چه باید درباره بخشیدن ارث بدانید
تقسیم ترکه
تقسیم ماترک یا تقسیم ترکه چیست و چگونه انجام می شود؟
تکلیف سهم ارث مادر از فرزند فوت شده چیست؟
سهم ارث مادر از فرزند فوت شده
شرایط ارث بردن از قیم
ارث بردن از قیم

2 پاسخ

  1. سلام شوهر سابقم در مدت عده فوت شد اما برای گرفتن ارث درخواست ندادم الان که عده تموم شده نمیتونم کاری بکنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *