سهم الارث فرزندان از مادر چقدر است؟

سهم الارث فرزندان از مادر

مرگ بخشی از فرآیند طبیعی زندگی افراد است و هیچ کسی زندگی جاودانه و ابدی ندارد. بعد از فوت پدر یا مادر، قانون اموالی از آن‌ها که به جا مانده مانند ملک، طلا، زمین و… را بین ورثه تقسیم می‌کند. در تقسیم سهم الارث فرزندان از مادر هم فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر ارث می‌برند. اگر قصد تقسیم ارث و مشخص کردن سهم الارث فرزندان از مادر را دارید و می‌خواهید اموالی که از مادرتان به جا مانده را طبق قانون بین ورثه تقسیم کنید، لازم است که با یک وکیل انحصار وراثت که تجربه کافی در این زمینه دارد مشورت کنید. وکلای موسسه حقوقی دادنیک برای پاسخ‌دهی به سوالات شما در زمینه نحوه تقسیم اموال باقی‌مانده از مادر آماده هستند. با وکلای ما از طریق واتساپ ارتباط بگیرید.

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می‌برند؟

تقسیم اموال بعد از فوت زن طبق طبقات وراث انحصار وراثت انجام می‌شود. در تقسیم اموال و دارایی‌های زن بین فرزندانش پسرها دو برابر دخترها سهم می‌برند. همچنین در صورتی که همسر زن زنده باشد، طبق طبقات انحصار وراثت بخشی از اموال زن به همسرش تعلق خواهد گرفت. اگر زن فرزند و همسری نداشته باشد، دارایی او بین سایر خویشاوندان و بستگانش تقسیم می‌شود.

مراحل انحصار وراثت مادر

طبق قانون جدید انتقال ارث مادر به فرزندان، باید مراحل انحصار وراثت مادر را طی کنید تا بتوانید اموال، دارایی‌ها و طلاهایی که از مادرتان باقی‌مانده را تقسیم کنید. مراحلی که لازم است برای انحصار وراثت مادر انجام دهید عبارتند از:

 • دریافت گواهی فوت مادر از ثبت‌احوال به صورت آنلاین یا حضوری
 • مراجعه وکیل انحصار وراثت یا یکی از وراث به دفتر شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفی
 • مراجعه همه وراث به همراه دو شاهد از آشنایان متوفی به دفتر اسناد رسمی جهت تایید وراث و صدور استشهادیه انحصار وراثت
 • مراجعه وکیل یا یکی از وارثان به دفتر شورای حل اختلاف جهت ثبت گواهی انحصار وراثت
 • محاسبه مالیات بر ارث متوفی و دریافت برگه مالیاتی
 • مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسیم اموال

مراحل انحصار وراثت به طور کامل در دادنیک مورد بررسی قرار گرفته است و می‌توانید با مطالعه آن اطلاعات کامل و دقیقی درباره نحوه تقسیم ارث کسب کنید.

مراحل انحصار وراثت مادر

نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان

در بررسی نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان باید این موضوع را در نظر بگیرید، اگر زن فقط یک فرزند داشته باشد، در تقسیم ترکه تمام اموال زن به آن فرزند به ارث می‌رسد. اگر تعداد فرزندان بیشتر از یک نفر باشد و فرزندان جنسیت یکسانی داشته باشند، اموال مادر به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

سهم الارث فرزند دختر از مادر

اگر فرزند متوفی دختر باشد و پدر و مادرش در قید حیات باشند، یک ششم اموال متوفی به پدرش داده می‌شود، یک ششم اموال برای مادر متوفی در نظر گرفته می‌شود و یک ششم باقی‌مانده تقسیم بر پنج می‌شود. چهار سهم از این شش سهم برای دختر متوفی است و دو سهم باقی‌مانده بین پدر و مادر متوفی تقسیم می‌شود. در صورتی که پدر، مادر یا همسر متوفی در قید حیات نباشند، تمام اموال به فرزند دخترش می‌رسد. اگر تعداد دخترها بیشتر از یک نفر باشد، اموال مادر به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

سهم الارث فرزند پسر از مادر

برای تقسیم سهم الارث فرزندان از مادر، سهم الارث فرزند پسر از مادر دو برابر سهم الارث فرزند دختر از مادر خواهد بود. در صورتی که متوفی فقط فرزند پسر داشته باشد و پدر و مادرش در قید حیات نباشند، اموال زن متوفی به طور کامل به فرزند پسرش خواهد رسید. اما در صورتی که پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند، اموال تقسیم بر سه می‌شوند و هر کدام از پدر، مادر و پسر متوفی یک سوم از اموال را ارث می‌برند. اگر همسر متوفی هم زنده باشد، یک چهارم اموال به او تعلق می‌گیرد و بقیه اموال به فرزند پسرش می‌رسد.

سهم الارث فرزند خوانده از زن

اگر زن فرزند خوانده‌ای داشته باشد، به خاطر اینکه آن فرزند رابطه نسبی با مادر ندارد نمی‌تواند از او ارث ببرد؛ بنابراین در تقسیم ارث مادر، تقسیم ارث بین فرزندان که رابطه نسبی یا خونی با مادر دارند طبق قانون انحصار وراثت انجام می‌شود.

سهم الارث جنین از مادر

در صورتی که زن باردار باشد و حین زایمان فوت کند، سهم ارث جنین به دنیا آمده طبق ارث سایر فرزندان پسر یا دختر محاسبه می‌شود و جنین به اندازه آن‌ها از اموال مادرش ارث می‌برد. برای کسب اطلاعات کامل‌تر درباره سهم الارث می‌توانید از دادنیک استفاده کنید.

تقسیم ارث بدون فرزند چگونه است؟

تقسیم ترکه یا ارث زنی که فرزندی نداشته باشد طبق طبقات وراث انجام می‌شود. اگر همسر زن در قید حیات باشد، یک دوم اموال زن به مرد ارث می‌رسد و بقیه اموال بین سایر ورثه تقسیم می‌شود. در صورتی که همسر زن هم در قید حیات نباشد، اموالی که زن دارد طبق طبقات وراث بین وارثان نسبی او یا پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان آن‌ها تقسیم خواهد شد.

 تقسیم بندی ارث طلای مادر بین فرزندان

سهم الارث فرزندان از مادر برای طلاهایی که از او به جا مانده طبق عرف، قانون یا وصیت متوفی تعیین می‌شود. بنا بر عرف موقع تقسیم ارث زن طلاهایی که از او باقی‌مانده بین فرزندان دخترش تقسیم می‌شود؛ اما طبق قانون فرزندان پسر هم از طلای مادر ارث می‌برند و طلای مادر هم مانند سایر اموالی که از او باقی‌مانده باید طبق قوانین انحصار وراثت بین فرزندان تقسیم شود. اگر مادر در وصیت‌نامه خودش طلاهایش را به دخترش بخشیده باشد و سایر وراث راضی باشند، طلای مادر به دختر ارث می‌رسد؛ اما در صورتی که سایر وراث از این وصیت ناراضی باشند، یک سوم طلای مادر طبق وصیت بین سایر ورثه تقسیم خواهد شد. درباره قانون ارث و عدم رضایت وراث در دادنیک اطلاعات کاملی ارائه شده است.

 تقسیم بندی ارث طلای مادر بین فرزندان

در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند؟

تقسیم اموال پس از فوت مرد و زن به طور یکسان انجام می‌شود؛ و وراث نسبی و سببی مرد و زن از اموالی که از او به جا مانده بر اساس طبقات وراث ارث می‌برند. سهم الارث فرزندان از پدر با سهم الارثی که آن‌ها از مادر می‌برند برابر است؛ و سهم فرزندان  پسر دو برابر سهم فرزندان دختر متوفی خواهد بود. اگر زن فوت کند و فرزندی داشته باشد، سهم مرد از ترکه زن یک چهارم خواهد بود؛ اما، در صورتی که مرد فوت کند و فرزندی داشته باشند، سهم الارث مادر یک هشتم اموال مرد خواهد بود. اگر زوج فرزندی نداشته باشند هم میزان ارثی که زن از مرد می‌برد برابر با یک چهارم اموال او خواهد بود. برای کسب اطلاعات درباره امکان توقیف سهم الارث آقا برای مهریه در شرایط مختلف می‌توانید از دادنیک کمک بگیرید.

وکیل تقسیم ارث مادر

برای تقسیم اموال مادر باید قوانین را به خوبی بشناسید و سهم الارث فرزندان از مادر را بدانید. وکلای حقوقی دادنیک با مراحل انحصار وراثت به خوبی آشنا هستند و پرونده‌های موفق زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند. اگر می‌خواهید انحصار وراثت را در کمترین زمان و با هزینه مناسب انجام دهید و سهم هر کدام از وراث را از اموال منقول و غیرمنقول به جا مانده از مادر مشخص کنید، با وکیل انحصار وراثت و یا وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور از موسسه حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.

سؤالات متداول

 • آیا طلاهای مادر فقط به دخترانش ارث می‌رسد؟

طلاهای مادر مانند سایر اموال او طبق قوانین انحصار وارثت تقسیم می‌شوند.

 • همسر زن از آن چقدر ارث می‌برد؟

در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد یک دوم اموالش به همسرش ارث می‌رسد و در صورت وجود فرزند، مرد یک چهارم اموال زن را ارث خواهد برد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (8 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

بخشش ارث
بخشش ارث و هر آن‌ چه باید درباره بخشیدن ارث بدانید
تقسیم ارث طلا
تقسیم ارث طلا
قانون جدید مالیات بر ارث
نحوه محاسبه مالیات بر ارث در قانون جدید
تکلیف سهم ارث پدر از فرزند فوت شده چیست؟
سهم ارث پدر از فرزند فوت شده

10 پاسخ

 1. مادرم فوت شده من و برادرم به مشکل خوردیم بابت سهم الارث از مادر من میخوام همه چیز تقسیم شه اما برادرم معتقده سهمش بیشتره. خواستم بدونم قانونیش چیه؟

 2. پدرم در قید حیاته از اموال مادر چیزی سهم الارث ما فرزنداش نمیشه؟

 3. صرفا یک سوم طلاهای مادرم سهم الارث برادرام میشه دیگه درست متوجه شدم؟

  1. درود
   اگر پیش از فوت وصیتی در این خصوص ندارن، بله.

 4. سلام خاله من فوت شده در حالی که همسرش سالها پیش فوت شد و هیچ فرزندی نداره
  به مادر من سهم الارثی تعلق میگیره؟

  1. درود
   اگر در درجه بالاتر یعنی مادر و پدر ایشون در قید حیات نیستن بله.

 5. مادرم جلو تر از مادر بزرگ فوت شد الان مادر بزرگم فوت شد ارث مادرم که قبل از مادرش فوت شد به نوه ها چیزی میرسد مموون

  1. سلام؛ وقت بخیر
   در صورتی که وراث طبقه اول و وراث طبقه دوم در قید حیات نباشند ارث به نوه ها می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *