بایگانی دسته‌ی: عمومی

شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری نهادی است که زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد. این نهاد به [...]

مالیات غیر مستقیم در دیوان عدالت اداری

در این مقاله قصد داریم درباره مالیات های غیر مستقیم در دیوان عدالت توضیح دهیم. [...]

اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌های زیر نظر وزارت دادگستری است که مسئولیت رسیدگی به [...]

2 دیدگاه

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

شاید برخی افراد به دلایل متفاوتی به حکم صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض [...]

رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری انجام می‌گیرد و دو [...]

ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ورود ثالث در دیوان عدالت اداری یکی از مفاهیم تخصصی قضایی در این زمینه است [...]

شکایت در دیوان عدالت اداری

به طور کلی یکی از مهم ترین مراجع اداری جهت برطرف نمودن اختلافات میان دستگاه‌های [...]

تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

تشکیلات دیوان عدالت اداری به نحوی هستند که هر سطح از سلسله مراتب سازمانی اختیارات [...]

نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت اداری مراحل متفاوتی دارد. وجود نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری تنها [...]

شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

شهرداری یکی از سازمان‌هایی است که در صورت وجود شکایت، دیوان عدالت اداری آن را [...]

4 دیدگاه