ارث مرد بدون فرزند

ارث مرد بدون فرزند

زمانی که مردی فوت کند که هیچ فرزندی نداشته باشد، تقسیم ارث بر اساس درجات و طبقات وراث انجام می‌پذیرد. اگر همسر مرد در نکاح دائم وی باشد، یک چهارم از اموال وی را ارث می‌برد؛ اما اگر نکاح موقت بین آن‌ها باشد، هیچ ارثی از یکدیگر نخواهند برد.

بنابراین در ارث مرد بدون فرزند، اولاً همسر وی ارث می‌برد، پس از او پدر و مادر مرد، اجداد وی یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهران و برادران و فرزندان آن‌ها و در درجه آخر به عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان آن‌ها می‌رسد.

هم‌چنین اگر مردی که فوت می‌کند، هیچ قوم و خویشی نداشته باشد، اموال وی در اختیار حاکم قرار گرفته و مطابق با قوانین ارث صرف خواهد شد. اگر درباره تقسیم ارث مرد بدون فرزند، سوالی دارید می‌توانید با مشاوران حقوقی دادنیک تماس بگیرید تا شما را کاملاً راهنمایی کنند.

نحوه تقسیم ارث مرد بدون فرزند

تقسیم ارث مردی که فرزند ندارد، براساس طبقات و درجات وراث انجام می‌پذیرد. اولین اقدامی که وراث باید انجام دهند این است که دادخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف بدهند تا شورا، وراث و میزان سهم بردن هر یک را مشخص کند. با توجه به اهمیت طبقات و درجات وراث در بحث ارث مرد بدون فرزند، در ادامه تمام طبقات و درجات و میزان سهم بردن هریک را بررسی خواهیم کرد.

طبقات وراث

به‌طور کلی در تقسیم ارث، خویشاوندان نسبی از سببی، به‌غیر از همسر فرد، بیشتر ارث می‌برند. مقصود از خویشاوندان نسبی، بستگان بر پایه‌ی تولد شخص است و خویشاوندان سببی، افرادی است که به‌واسطه ازدواج با آن‌ها، فامیل شده است. طبقات ارث به این ترتیب است:

 1. همسر، فرزندان، پدر و مادر مرد که با توجه به اینکه ارث مرد بدون فرزند را بررسی می‌کنیم، پس طبقه اول فقط شامل همسر، پدر و مادر متوفی می‌شود.
 1. طبقه دوم شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهران و برادران، فرزندان و اولاد آن‌ها می‌شود.
 2. آخرین درجه وراث شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها می‌شود.
نحوه تقسیم ارث مرد بدون فرزند

میزان سهم الارث هر یک از طبقات

بسته به اینکه کدام یک از بستگان مرد در قید حیات باشند، میزان سهم الارث بسیار متفاوت خواهد بود. در نتیجه باید گفت داشتن یک وکیل تقسیم ارث، به شما در روند ارائه دادخواست انحصار وراثت و تقسیم میزان سهم الارث بسیار کارآمد خواهد بود. اما مطابق قانون میزان سهم الارث هر یک از افراد طبقات به این ترتیب است:

سهم الارث طبقه اول

طبقه اول شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر است. همسر مرد متوفی باید حتماً در نکاح دائم مرد باشد در غیر این صورت از وی ارث نمی‌برد. میزان سهم الارث او یک چهارم از اموال مرد است. پس از وی، ارث به درجات بعدی تعلق می‌گیرد. سهم الارث مادر فرد یک سوم از اموال وی خواهد بود و باقی مانده ارث هم به پدر وی خواهد رسید.

فرض بعدی این است که فقط پدر یا مادر وی زنده باشند که در این صورت بعد از دادن ارث همسر مرد، تمام ارث به همان شخصی که در قید حیات است، خواهد رسید و اگر همسر مرد در قید حیات نباشد، مادر شخص، همان یک سوم و باقی مانده ارث به پدر وی خواهد رسید.

سهم الارث طبقه دوم

تقسیم ارث میان طبقه دوم نسبت به طبقه اول، کمی پیچیده‌تر است. لذا در این وضعیت داشتن یک وکیل انحصار وراثت به شما بسیار کمک می‌کند. در تقسیم ارث مرد بدون فرزند، وقتی به طبقه دوم وراث می‌رسیم چند حالت پیش می‌آید:

۱. در صورت زنده‌ بودن همه پدربزرگ‌ و مادربزرگ‌ها

در این صورت، یک سوم اموال فرد متوفی به پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری وی می‌رسد که به نسبت دو به یک میان آن‌ها تقسیم خواهد شد. اگر هم فقط یکی از طرفین اجداد مادری وی زنده باشند، تمام یک سوم به همان شخص خواهد رسید.

بعد از دادن سهم الارث اجداد  مادری، باقی مانده ارث به اجداد پدری می‌رسد که به نسبت دو به یک بین پدر بزرگ و مادر بزرگ وی تقسیم خواهد شد. اگر هم فقط یکی از طرفین اجداد پدری زنده باشند، تمام ارث بعد از دادن ارث اجداد مادری، به همان شخص خواهد رسید.

۲. ارث بردن خواهران و برادران مرد متوفی

در این حالت هم برای تقسیم ترکه فرد چندین فرض پیش می‌آید که خواهر و برادران وی از سمت پدر و مادری یکی هستند، فقط از سمت پدری یکی هستند یا فقط از سمت مادری.

 • اگر خواهران و برادران وی از یک پدر و مادر باشند یا فقط از سمت پدری یکی باشند، ارث میان آن‌ها تقسیم خواهد شد که برادران دو برابر خواهران وی ارث می‌برند.
 • اگر خواهر و برادران وی از سمت مادری یکی باشند، یک ششم اموال به آن‌ها می‌رسد که خواهر و برادر به‌صورت مساوی باید میان یکدیگر تقسیم کنند.

سهم الارث طبقه سوم

زمانیکه ارث مرد بدون فرزند به طبقه سوم تعلق بگیرد، پنج حالت پیش می‌آید:

 1. اگر از این طبقه فقط یک نفر در قید حیات باشد، فقط یک عمو، عمه، دایی یا خاله زنده باشد، تمام ارث مرد به او خواهد رسید.
 2. اگر فرد هم خاله و دایی‌اش زنده باشند، تقسیم ارث به‌صورت مساوی بین آن‌ها انجام خواهد شد.
 3. اگر فرد عمو و عمه‌اش زنده باشد، به نسبت دو به یک، اموال وی به آن‌ها خواهد رسید.
 4. اگر هر چهار درجه این گروه زنده باشند، یک سوم به دایی و خاله می‌رسد و باقی اموال به عمه و عموی وی خواهد رسید.
 5. در صورتیکه عمه، عمو، دایی و خاله فرد فوت شده باشند، اموال به فرزندان و نوادگان آن‌ها خواهد رسید.

با توجه به پیچیدگی سهم الارث طبقه دوم و سوم، پیشنهاد می‌کنیم این کار را به یک وکیل مجرب در حوزه تقسیم ارث بسپارید؛ برای این کار می‌توانید با مشاوران حقوقی سایت دادنیک تماس بگیرید.

جمع بندی

برای تقسیم ارث مرد بدون فرزند، ابتدا یک چهارم از ماترک وی به همسرش تعلق می‌گیرد و سپس به ترتیب به طبقات و درجات وراث می‌رسد. اگر افراد طبقه اول در قید حیات نباشند، ارث این شخص به طبقات بعدی تعلق می‌گیرد.

با توجه به پیچیدگی تقسیم ارث مرد بدون فرزند، خصوصاً در طبقات دوم و سوم، داشتن یک وکیل انحصار وراثت به شما در پیش بردن این روند بسیار کمک می‌کنند. مشاوران حقوقی سایت دادنیک با داشتن تخصص در حوزه‌ی ارث به شما کمک می‌کنند تا روند تقسیم ارث به‌سرعت و بدون دردسر طی شود.

سوالات متداول

در صورت فوت مرد بدون فرزند، همسرش چه میزان از او ارث می‌برد؟

یک چهارم از اموال وی به همسرش می‌رسد؛ اما باید توجه داشت که همسر وی باید در نکاح دائم او باشد.

اگر مردی که فرزند ندارد، فوت کند و پدر و مادرش در قید حیات باشند، چه میزان از او ارث می‌برند؟

ابتدا ارث همسر مرد داده می‌شود، سپس یک سوم از باقی مانده اموال به مادر وی و باقی ارث به پدرش می‌رسد.

در چه صورت همسر مردی که فرزند ندارد و فوت کرده، از وی ارث نمی‌برد؟

اگر زن نکاح موقت مرد باشد، از وی هیچ ارثی نمی‌برد.

اگر مردی فوت کند و هیچ ورثه، فرزند و قوم و خویشی نداشته باشد، تکلیف ارث او چیست؟

ارث وی در اختیار حاکم قرار گرفته و مطابق با قانون صرف امور خیر برای وی می‌شود.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (13 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

هزینه وکیل برای تقسیم ترکه
هزینه وکیل برای تقسیم ترکه
تفاوت انحصار وراثت محدود و انحصار وراثت نامحدود
انحصار وراثت محدود و نامحدود چه تفاوتی دارند؟
عدم رضایت وراث
عدم توافق وراث برای تقسیم ارث
تکلیف سهم ارث پدر از فرزند فوت شده چیست؟
سهم ارث پدر از فرزند فوت شده

8 پاسخ

 1. سلام عموی من فرزندی نداره و همسر و پدر و مادرش فوت شده آیا از ایشون ارثی به ما میرسه؟

  1. سلام، وقت شما بخیر
   ارث بر اساس طبقات ورثه تقسیم می شود. لطفا مقاله طبقات ارث را مطالعه کنید.

 2. سلام شوهر من وقتی فوت کرد ما بچه نداشتیم و طبق تقسیم ارث مرد بدون فرزند دارایی ها تقسیم شد بعد از چند وقت یه خانومی با بچه اومد ادعا کرد همسر صیغه ای بوده و ارث بچشو میخواد.خواستم بدونم چی میشه.

  1. درود
   در صورت اثبات سهم ارث ایشون محاسبه میشه.

 3. سلام برادر من فوت شده و فرزندی نداره یه ماشین و یه آپارتمان داره که خانومش ادعا میکنه چون ارثش به فرزند نمیرسه همش برای اونه. آیا این قانونیه؟

  1. درود
   خیر. طبقات دیگر ارث باید مورد بررسی قرار بگیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *