نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت اداری مراحل متفاوتی دارد. وجود نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری تنها برای مرحله اول کافی است. گاهی طرف شکایت یا حتی شاکی با رأی دادگاه بدوی موافق نیستند. در این صورت با نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌توانند دادخواست خود را برای تشکیل دادگاه تجدید نظر آماده کنند.

البته با کمک وکیل دیوان عدالت اداری می‌توان دادخواست تجدید نظر را به بهترین شکل و البته سریع و دقیق تنظیم کرد. برای اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید. در این مطلب چگونگی تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را توضیح خواهیم داد.

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر طبق ماده 65 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «تمامی آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یکی از طرفین، وکیل، قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است.»

علاوه بر این، بعد از طی شدن مدت زمان اجرای احکام در دیوان عدالت اداری طبق ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه قاضی شعبه صادر کننده رأی در مرحله بدوی به اشتباه خود پی برده و پرونده به هر علتی به شعبه تجدید نظر نرفته باشد، می‌تواند پرونده را حتی بعد از طی شدن مراحل رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال کند.

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در تشکیلات دیوان عدالت اداری تمامی آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر هستند. البته این فرآیند در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد. در این حالت افراد داخل ایران 20 روز و ایرانیان ساکن از خارج از کشور به مدت 2 ماه زمان دارند که برای تنظیم دادخواست تجدید نظر اقدام کنند.

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست تجدید نظر بر اساس نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری اشاره دارد که دادخواست باید روی برگه‌های مخصوصی نوشته شود. طبق ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری، معترضان با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی در مرحله بدوی، دفاتر اداری دیوان یا دبیرخانه دیوان می‌توانند فرآیند تجدید نظر خواهی را فعال کنند.

بر اساس نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت باید تنها بخش‌های مشخصی از فرم را تکمیل کرد. پس از آن دادخواست را از طریق دفاتر قضایی و سامانه ساجد به دفتر دادگاه صادر کننده رأی، دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا حتی دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقف شده تقدیم کند. برای اینکه تنظیم دادخواست تجدید نظر بدون ایراد و آسان انجام شود، می‌توانید از وکیل دیوان عدالت اداری راهنمایی بگیرید.

 شرایط ثبت دادخواست تجدید نظر چیست؟

5 مورد مهم وجود دارند که در صورت رخ دادن می‌توانید نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده و با نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، درخواست خود را به ثبت برسانید.

1- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابراز شده

هیچ دادگاهی اجازه ندارد رأی و تصمیمی خارج از موضوع طرح شده صادر کند. در حقیقت دادگاه موظف است که کار رسیدگی به پرونده را با کیفیت بالایی بر اساس مستندات ارائه شده توسط خواهان مورد رسیدگی قرار دهد. در نهایت باید رأی را بر اساس همان مستندات و رسیدگی‌ها صادر کرد. اگر رأی به گونه ای باشد که نشان دهد قاضی به دلایل ابراز شده توجهی نداشته است، می‌توان دادخواست تجدید نظر داد.

2- ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادر کننده رأی

قضات حاضر در دیوان عدالت اداری بر اساس شرایط خاصی انتخاب می‌شوند. اما اگر قاضی پرونده یا دادگاهی که رأی صادر کرده، صلاحیت لازم برای آن پرونده را نداشته باشد، می‌توان دادخواست تجدید نظر را ثبت کرد.

3- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

یکی دیگر از مواردی که می‌توانید از نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری استفاده کنید، زمانی است که شاهدهای حاضر در دادگاه شرایط قانونی نداشته باشند. در واقع شهادت افرادی پذیرفته می‌شود که حلال زاده، با ایمان، عاقل و بالغ باشند. این نکته می‌تواند امکان ثبت دادخواست را حتی در مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری برای خواهان یا طرف شکایت فراهم کند.

4- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی

گاهی پیش می‌آید که رأی صادر شده با قوانین موجود و موازین شرعی مخالف است. در چنین شرایطی، حدود اختیارات دیوان عدالت اداری امکان بررسی مجدد دادخواست تجدید نظر را برای قضات دادگاه فراهم کرده است.

5- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

دادگاه پرونده را بر اساس مستندات موجود و دادخواست خواهان بررسی می‌کند. اگر اسناد ارائه شده به دیوان عدالت اداری نامعتبر و جعلی باشند، می‌توان با نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت، دادخواستی را آماده کرده و ارسال نمود.

شرایط ثبت دادخواست تجدید نظر

مدت زمان صدور رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری

از زمان ارائه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری تا زمان صدور رأی ممکن است چندین روز طول بکشد. به همین دلیل عوامل مختلفی می‌توانند روی این زمان تأثیرگذار باشند. برای مثال استفاده از یک وکیل خوب می‌تواند در به جریان افتادن سریع تر پرونده کمک کننده باشد.

از سوی دیگر ارائه اسناد پیوستی، سازمانی که از آن شکایت کرده اید و قدرت شما در پیگیری پرونده، همگی از عوامل اثرگذار روی این مدت زمان هستند. به طور کلی بر اساس قانون زمانی که پرونده در یکی از شعب دیوان مورد بررسی قرار گرفت، باید نهایتاً ظرف مدت یک هفته از پایان جلسات، رأی دیوان صادر شود. به جز این زمان 5 روز دیگر فرصت برای ابلاغ حکم به طرفین دعوا در نظر گرفته شده است.

در واقع کسی که در رأی دیوان محکوم شده است، نهایتاً ظرف مدت یک ماه فرصت دارد که یا رضایت شاکی را جلب کند و یا حکم را به اجرا در آورد. بر اساس قانون، محکوم علیه وظیفه دارد که برای اجرای حکم اقدامات لازم را انجام دهد و حتی نتیجه این اقدامات را به دیوان ارائه دهد.

نحوه اعتراض به رأی تجدید نظر

اگر به قانونی کشور نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که ماده‌های 75 و 79 قانون عدالت اداری این حق را برای افراد قائل هستند که نسبت به رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری اعتراض داشته باشند.

شما برای اعتراض به این رأی بین 6 تا 9 ماه زمان خواهید داشت و برای آن باید به یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مراجعه کنید. برای مثال یکی از این شعب، شعبه 25 تجدید نظر دیوان عدالت اداری است که مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به رأی تجدید نظر محسوب می‌شود.

در این مطلب به بررسی روند دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری پرداختیم. همانطور که در توضیحات مطلب درباره آن صحبت کردیم، روند تجدید نظر پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری کمی پیچیده است، به همین دلیل وجود یک وکیل باتجربه و با سابقه درخشان در کنار شما اهمیت زیادی دارد.

سوالات متداول

در چه صورت می‌توان دادخواست تجدید نظر را ثبت کرد؟

با ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادر کننده رأی و ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابراز شده می‌توانید نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را استفاده کرده و دادخواست خود را ثبت کنید.

چه آرایی از دادگاه بدوی قابل تجدید نظر هستند؟

تمامی آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
5/5 - (19 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری
اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری
هزینه وکیل دیوان عدالت اداری
هزینه وکیل دیوان عدالت اداری
ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
مراحل رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری
مراحل رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری

2 پاسخ

 1. با سلام و وقت بخیر، من علیه یکی ا وزارتخانها به دلیل عدم پرداخت حق مدیرتم شکایت کرده ام و داده بدوی هم ا توجه به مستندات ، به نفع من و علیه وزارتخانه ای در در آن شاغل بودم رای داده است ، وکیل وزارتخانه علیه رای صادره به داگاه تجدید نظر شکایت کرده و گفته بخشی از مبلغ را فرد گرفته و لذا بدهی مبلغ درخواستی شاکی نمی باشد. . دیوان هم لایحه اعتراض و مستندات دریافتی رابرای اطلاع من در ثنا فرستاده است . سوال من این است ایا لازم است من هم لایحه توضیح خودم علیه وزارتخانه را به داداگاه تجدید نظر ارسال کنم 2- چگونه می توانم متن را تهیه کنم که حکم صادره دیوان به نحوی باشد که وزارتخانه را ملزم به پرداخت مبلغی که خودش هم پذیرفته است ، بکند
  با تشکر از راهنمایی

  1. درود
   در خصوص دیوان عدالت اداری به دلیل تخصصی بودن موضوع باید با وکیل مشورت کنید.
   لطفا با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *