طلاق خلع بدون رضایت شوهر

طلاق خلع بدون رضایت شوهر

با توجه به اینکه حق طلاق با مرد است، زن بدون داشتن دلایل مورد قبول دادگاه یا حق طلاق نمی‌تواند برای جدا شدن اقدام کند. در این مقاله به شرایط و مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر می‌پردازیم. شما برای کسب اطلاعات کامل نیز می‌توانید با مشاوره تلفنی رایگان از راهنمایی وکلای مؤسسه حقوقی دادنیک بهره مند شوید.

طلاق خلع چیست؟

طبق ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع نوعی طلاق بائن است که زن به دلیل نارضایتی و کراهت از زندگی با شوهر خود، دادخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه می‌دهد. در فرآیند این نوع از طلاق، زن با پرداخت مالی که گاهی معادل با بخشش مهریه، مقداری کمتر یا بیشتر از آن می‌شود، رضایت همسر را برای طلاق به دست می‌آورد. توجه به این نکته ضروری است که مرد در مدت زمان عده طلاق خلع نمی‌تواند رجوع کند.

آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است؟

در صورت عدم رضایت شوهر، فرآیند طلاق خلع نیز امکان پذیر نیست. هرچند در صورتی که زن وکالت بلاعزل برای طلاق داشته باشد، درخواست طلاق زن در صورت ناراضی بودن مرد، قابل پیگیری خواهد بود.

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای اینکه طلاق بدون رضایت شوهر قابل پیگیری باشد، باید شرایطی وجود داشته باشند که این شرایط عبارتند از:

وجود کراهت از شوهر

اولین اصلی که باعث می‌شود طلاق از طرف زن در گروه طلاق خلع قرار بگیرد، کراهت از شوهر است. اگر زن و مرد هر دو از زندگی با هم ناراضی باشند، نوع دیگری از طلاق بائن به نام طلاق مبارات شکل خواهد گرفت.

ارائه فدیه به شوهر‎

زن باید حتماً مالی را به مرد بدهد تا انجام طلاق خلع تکمیل شود. این مال می‌تواند مهریه، یا مبلغی بیشتر و حتی کمتر از میزان مهریه باشد.

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر

مراحل و نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج

در صورتی که زن وکالت بلاعزل داشته باشد و به علت کراهت و نارضایتی از زندگی با مرد، درخواست طلاق دهد، باید اول برای مطالبه مهریه اقدام کند. در ادامه طلاق خلع بدون رضایت شوهر، باید از طریق سامانه تصمیم طلاق، وقت مشاوره بگیرند. زوجین باید 5 جلسه مشاوره بگذرانند. البته عدم حضور مرد، مانع پیگیری طلاق نخواهد شد.

با توجه به اینکه زن وکالت طلاق دارد، باید وکیلی برای مرد حاضر شود. زیرا زن نمی‌تواند خودش به تنهایی نقش وکیل مرد را ایفا کند. در مرحله بعدی، زن باید دادخواست طلاق را برای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه داده و آن را پیگیری کند. دادگاه با بررسی مدارک و دادخواست موجود حکم را صادر می‌کند.

با توجه به دخالت عوامل مختلف در طلاق خلع، با راهنمایی وکیل طلاق می‌توانید بفهمید طلاق خلع چقدر طول می کشد. در ضمن درباره مدارک و هزینه آن می‌توانید با وکیل مشورت کنید.

مدارک لازم برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای پیگیری طلاق خلع بدون رضایت شوهر، باید شناسنامه و کارت ملی زن، سند ازدواج (عقدنامه)، گواهی مرکز مشاوره مبنی بر عدم سازش زوجین، مدرک تأیید کننده وکالت بلاعزل زن برای طلاق و وکالت نامه وکیل شوهر ارائه شوند.

هزینه طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای ارائه دادخواست و پیگیری طلاق خلع بدون رضایت شوهر، باید هزینه‌های مختلفی را پرداخت کرد. نرخ هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی که پیش از این به تصویب قوه قضایی رسیده، بین 40 تا 180 هزار تومان است. از طرفی هزینه 5 جلسه مشاوره 520 هزار تومان خواهد شد. البته فراموش نکنید که هزینه ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی 41 هزار تومان است. چنانچه مدارک پیوست شده در دفتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر شود، به ازای هر برگ سند، 4 هزار تومان بر میزان هزینه‌ها اضافه می‌شود. در نهایت نیز هزینه ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی است که از 580 هزار تومان به بالا خواهد بود.

نمونه رای طلاق خلع بدون رضایت شوهر

به تاریخ: 1398       کلاسه پرونده: …..     شماره دادنامه: ……….

مرجع رسیدگی: شعبه ……. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده

خواهان: خانم ………. با وکالت ……………..

خوانده: آقای رضا ……….

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ……….. فرزند: …… با وکالت مع الواسطه ………….. به طرفیت آقای رضا …….  فرزند: ……..  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلع به لحاظ وقوع وی در عسر و حرج شدید با این توضیح موکل و خوانده ده سال است جدا از همدیگر زندگی می‌کنند.

زوج در ایران ازدواج مجدد نموده و زندگی مشترک جدیدی تشکیل داده است. از طرفی موکل را ممنوع الخروج نموده و برای او مشکلاتی ایجاد کرده است. موکل را بلاتکلیف و بدون نفقه گذاشته و با طرح دعاوی متعدد علیه وی و در غیاب در ایران به ایزاء موکل می‌پردازد. حال زندگی به این صورت برای موکل با عسر و حرج شدید همراه است و روابط موکل و خوانده در طی این ده سال و تجدید فراش زوج به وضوح بیانگر این است که زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند.

لذا موکل با بذل مبلغ صد هزار ریال درخواست صدور گواهی عدم سازش را دارد و خوانده پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته خواهان پرونده که همسر بنده باشد از اینجانب تمکین نمی‌کند. بنده حسب رأی صادره از دادگاه صالحه حکم تمکین او را اخذ، النهایه به لحاظ عدم تمکین مشار الیها مبادرت به ازدواج نمودم و در خصوص ممنوع الخروجی او نیز اقدامی در این خصوص به عمل نیاوردم.

ایشان طی رأی صادره از شعبه ….. دادگاه عمومی تهران به لحاظ جعل رضایت نامه از ناحیه من ممنوع الخروج گردیده است. نهایت تقاضای رد خواسته خواهان را داشته درخواست رجوع به زندگی مشترک و تمکین از خودم را دارم. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مداقه در دادنامه اصداری و ارائه شده از ناحیه خوانده چون مقدمات تمکین از ناحیه زوج فراهم گردیده (صرف نظر از صدور ممنوع الخروجی نامبرده) این خواهان است که از حضور در زندگی مشترک و تمکین از زوجه ممانعت می‌ورزد.

بنابراین دادگاه با وارد ندانستن خواسته وی مستنداً به ماده ……… از قانون مدنی و …… از قانون مدنی حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان است.

کلام آخر درباره طلاق خلع بدون رضایت شوهر

در این مطلب اشاره کردیم که طلاق خلع نوعی طلاق بائن است و باید با رضایت همسر انجام شود. اگرچه در صورتی که زن وکالت بلاعزل برای طلاق داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت همسر، با توجه به شرایط و تأمین مدارک، کار طلاق را پیگیری کرده و حکم طلاق را به دست آورد. شما برای پیگیری طلاق خلع بدون رضایت شوهر، می‌توانید از مشاوره واتساپی رایگان مؤسسه حقوقی دادنیک استفاده کنید.

سوالات متداول

در چه صورت طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان پذیر است؟

اگر زن وکالت بلاعزل طلاق را در اختیار داشته باشد، بدون رضایت همسر می‌تواند برای طلاق خلع اقدام کند.

مدارک لازم برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر چیست؟

شناسنامه و کارت ملی زن، نامه وکالت بلاعزل طلاق، وکالت نامه وکیل شوهر، گواهی مرکز مشاوره مبنی بر عدم سازش زوجین و عقدنامه از مدارک لازم برای این حالت از طلاق خلع هستند.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
4.9/5 - (9 امتیاز)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

4 پاسخ

  1. طلاق خلع بدون رضایت شوهر مگه ربطی به هم دارن؟ متوجه نشدم اصلا .

  2. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکانپذیره؟ حتی اگر حق طلاق نداشته باشی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)

برای مشاوره رایگان:

ما هم با حوصله پاسخگوی شما هستیم :)